Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Spillningsinventeringen är klar – ej fastställt hur många björnar som finns i Dalarna

Bild på en björnmamma med björnunge i landskap

Under 2017 skedde en omfattande björnspillningsinventering i Dalarnas och Gävleborgs län. Länsstyrelsen och Svenska Jägarförbundet höll i arbetet som engagerade både myndighetspersonal, jägare och allmänheten.

 

Resultatet som sammanställts av Naturhistoriska Riksmuseet och Skandinaviska björnprojektet visar att det finns uppskattningsvis ca 841 björnar i de båda länen. Ett resultat som måste analyseras innan Länsstyrelsen kan säga hur många av dessa som tillhör Dalarna.

Under hösten 2017 genomfördes insamling av björnspillning i Dalarnas och Gävleborgs län samt delvis i intilliggande län. Spillningsinventeringen fångar inte upp alla individer i området, därför används en beräkningsmodell för att göra en uppskattning av det totala antalet björnar. Inom hela inventeringsområdet identifierades 635 björnar under inventeringen och utifrån den beräkningsmodell som används uppskattas den totala populationen till 841 björnar. I Dalarna identifierades 256 individer inom länet, vilket beräknas motsvara 453 björnar som berör länet. Men det är ingen slutlig siffra för hur många björnar som tillhör Dalarna.

– Det är flera faktorer som avgör vilken som blir den slutliga siffran per län, säger Jonas Bergman chef på Länsstyrelsens viltförvaltning. Resultaten från spillningsinventeringen gäller björnar som befunnit sig i området under inventeringsperioden, även de som skjutits under fjolårets licensjakt. Dessutom rör sig björnarna mellan olika län och en stor del av björnproverna har hittats i områden nära gränsen till andra län. Det innebär att samma björn kan räknas med i resultaten för flera olika län. Därför måste vi nu analysera resultatet och göra en bedömning av hur många av björnarna som faktiskt finns i Dalarna. Vår analys kommer sedan att ligga till grund för det beslut om licensjakt efter björn som vi planerare att fatta den 28 juni.

Länsstyrelsen vill passa på att rikta ett stort tack till alla som deltagit under inventeringsarbetet. Inventeringen hade aldrig varit möjlig att genomföra utan det ideella arbete som lagts ned från jägare och privatpersoner.

Mer information om björnspillningsinsamlingen och resultaten finns på Viltskadecenters hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här följer länk till Skandinaviska björnprojektets rapportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Resultatet av alla enskilda prover hittas på www.rovbase.selänk till annan webbplats.

Kontakt