Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutar om undantag för skörd på trädor och skyddszoner

Bonde som skördar på en åker

På grund av den långvariga torkan vill många lantbrukare skörda sina trädor (mark som normalt inte får skördas), för att kompensera för den befarade bristen på foder.

- Möjligheten att skörda i förtid har stor betydelse för lantbrukarnas ekonomi, djurens välbefinnande och vår livsmedelsförsörjning, säger Ann-Marie Fagerberg, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Därför har vi beslutat att godkänna skörd på trädor och skyddszoner under 2018 på grund av den långvariga torkan.

Kontakt