Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ta del av länsstyrelsernas seminarier från Almedalen

Dalarnas landshövding deltog under Almedalsveckan

Fredrik Sjöshult, kriminalkrönikör, Expressen, Carin Götblad, polismästare, polisens nationella operativa avdelning (Noa), Helena Höij, landshövding, Dalarnas län och Karin Svanberg, enhetschef, Brottsförebyggande rådet (BRÅ) deltog under ett av samtalen.

Under årets Almedalsvecka arrangerade länsstyrelserna gemensamt tre seminarier. De handlade om ledarskap i kris och krig, organiserad brottslighet och hotet mot demokratin. Dalarnas landshövding Helena Höij deltog under seminariet "Går det att samverka bort organiserad brottslighet?". Här kan du ta del av seminarierna.

Ledarskap i kris och krig

Vad är den största skillnaden mellan ledarskap i fredstid och ledarskap om krisen eller kriget kommer? Vad kan vi lära oss av omvärldshändelser och vilken är den största utmaningen med Nato när det gäller totalförsvaret?

Medverkande

 • Micael Bydén, överbefälhavare, Försvarsmakten
 • Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 • Carl Fredrik Graf, landshövding, Östergötlands län
 • Tommy Åkesson, huvudsekreterare, Försvarsberedningen.

Går det att samverka bort organiserad brottslighet?

Hur står sig myndigheterna mot gängen och hur rustar det offentliga Sverige för ett effektivt brottsförebyggande arbete?

Medverkande

 • Carin Götblad, polismästare, polisens nationella operativa avdelning (Noa)
 • Fredrik Sjöshult, kriminalkrönikör, Expressen
 • Karin Svanberg, enhetschef, Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
 • Helena Höij, landshövding, Dalarnas län.

Hotet mot demokratin – vad ska man tåla som tjänsteperson?

Utsattheten som tjänsteperson i offentlig sektor äventyrar rättssäkerheten, det öppna samhället och demokratin. Vad krävs av myndigheterna för att möta hoten och kommer de nya lagförslagen ge rätt effekt?

Medverkande

 • Göran Arrius, ordförande, SACO
 • Mia Edwall Insulander, generalsekreterare, Advokatsamfundet
 • Ulrika Hyllert, ordförande, Journalistförbundet
 • Georg Andrén, landshövding, Värmlands län.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss