Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gradvis sänkning av björnstammen: 80 björnar tillåts i årets licensjakt

Brunbjörn. Foto.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat att årets licensjakt efter björn ska omfatta 80 björnar, en minskning från fjolårets tilldelning på 85 björnar. Jakten, som inleds den 21 augusti, syftar till att anpassa björnpopulationen till länets förvaltningsmål på 240–280 björnar. Med ett inventeringsresultat från 2022 som visade 443 björnar är målet att gradvis minska stammen.

Idag har Länsstyrelsen i Dalarnas län fattat beslut om årets licensjakt efter björn. Totalt omfattar beslutet 80 björnar. Beslutet har fattats utifrån länets förvaltningsmål för björnpopulationen, inventeringsresultat och genomförda licens- och skyddsjakter.

Beslut om licensjakt efter björn 2024 Pdf, 1.9 MB.

Länets björnstam inventeras vart femte år. Vid inventeringen 2022 hade Dalarna 443 björnar, vilket är betydligt fler än länets förvaltningsmål på 240 till 280 björnar. Därför ökade också tilldelningen vid licensjakten 2023 från att ha legat på en nivå om 48 björnar till att nu omfatta 85 björnar. Årets beslut om 80 björnar betyder alltså en liten minskning av tilldelningen.

– Vår bedömning är att vi successivt kommer minska tilldelningen i takt med att stammen gradvis minskar mot förvaltningsmålet, säger Erik Matsson, vilthandläggare vid Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Om licensjakten efter björn

Björnjakten startar den 21 augusti och varar som längst till och med 15 oktober. Jakten fördelas på fyra områden. Ett delområde inom område 1 (område 1a) är avsatt för att rikta en del av avskjutningen mot renarnas kalvningsland.

Jakt med hjälp av åtel tillåts vid årets jakt och villkoren för upprättande av åtel framgår av länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn.

Nytt inför årets licensjakt i Dalarnas län:

  • Vi kan inte längre erbjuda sms-tjänst för att få information om kvarvarande tilldelning.
  • Anmälan av åtelplats sker endast via ett webbformulär som öppnas när beslutet är fattat.

Fälld eller påskjuten björn rapporteras till länsstyrelsen via telefon 010 225 04 70. Samma telefonnummer gäller för information om återstående tilldelning.

Om licensjakt och artskydd

Brunbjörnen är skyddad enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Inom ramen för direktivet är det dock möjligt för medlemsländerna att kontrollera björnstammen genom bland annat licensjakt.

Beslutatd tilldelning

Område

Tilldelning 2024

Varav inom område 1a

1

20

7

2

48


3

9


4

3


Totalt

80

 

Jakt med hjälp av åtel tillåts vid årets jakt och villkoren för upprättande av åtel framgår av länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn.

Nytt inför årets licensjakt i Dalarnas län:

  • Vi kan inte längre erbjuda sms-tjänst för att få information om kvarvarande tilldelning.
  • Anmälan av åtelplats sker endast via ett webbformulär som öppnas när beslutet är fattat.

Fälld eller påskjuten björn rapporteras till länsstyrelsen via telefon 010 225 04 70. Samma telefonnummer gäller för information om återstående tilldelning.

Om licensjakt och artskydd

Brunbjörnen är skyddad enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Inom ramen för direktivet är det dock möjligt för medlemsländerna att kontrollera björnstammen genom bland annat licensjakt.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss