Risk för skogsbrand i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Restaureringsåtgärder planeras i Rotälven under året

Restaureringsåtgärder
planeras i Rotälven under året

Ett avsnitt av Rotälven, grenen till vänster i bild har stängts av i samband med flottningen då älven kanaliserades. Dessa avstängda grenar avses öppnas upp igen när Rotälven restaureras.

Mark- och miljödomstolen gav den 23 april tillstånd för de restaureringsåtgärder som länsstyrelsen hade ansökt om för Rotälven. Länsstyrelsen planerar att påbörja åtgärderna i huvudfåran av Rotälven redan i år. Åtgärder är även planerade för biflödet Aspvasslan. Innan arbetet börjar kommer fastighetsägare och andra berörda att kontaktas för att diskutera arbetsområde, vägar för transporter, tidsplan och annat.

Länsstyrelsen planerar även att hålla ett allmänt informationsmöte den 18 juni i Älvdalen för att informera om vilka åtgärder som är planerade.

Projektstöd finansierar åtgärderna

I samband med restaureringsprojektet i Rotälven har Länsstyrelsen nyligen fått projektstöd på upp till 4 910 553 kronor från havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet för perioden 2021–2027. Denna finansiering kommer delvis från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden.

Utöver detta har Länsstyrelsen via Havs- och vattenmyndigheten fått bidrag från anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö för att genomföra restaureringsåtgärder i prioriterade vattendrag i Dalarnas län, inklusive Rotälvens avrinningsområde.

EU-logotyp. 

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss