Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturvårdsbränningar i Falu kommun imorgon

Länsstyrelsen i Dalarnas län och Skogsstyrelsen i Dalarnas distrikt planerar att genomföra två naturvårdsbränningar i Ramsellskogens naturreservat, strax öster om Svärdsjö i Falu kommun imorgon, torsdag den 23 maj. Områdena som ska brännas är cirka 30 och 50 hektar. Under bränningsdagen kommer kraftig rökutveckling att vara märkbar i området, framför allt i riktning västerut mot Svärdsjö, Bengtsheden, Linghed och Enviken.

Så går arbetet till

Vi kommer att ha brandslang längs de delar av brandgränserna som inte utgörs av sjö, gott om personal samt en helikopter på plats. Bränningen är kommunicerad med räddningstjänsten enligt rutin. Efter bränning kommer området att bevakas till dess att området är helt kallt. Allt för att bränningen ska kunna ske så säkert som möjligt.

Syftet med bränningarna

Syftet med bränningen är att stärka de naturvärden som är kopplade till brandpräglad tallskog. Bränningen ingår i projektet Life2Taiga, ett EU-finansierat projekt kring naturvårdsbränningar som löper under åren 2022 till 2028.

Om naturvårdsbränningar

För att vi ska uppnå önskat resultat med naturvårdsbränningen behöver den ske när det är torrt i marken. Är det inte tillräckligt torrt kan en del bränsle bli kvar i området. Bränslet skulle kunna börja brinna några dagar senare, om det till exempel börjar blåsa, vilket innebär att branden skulle kunna sprida sig oönskat.

En naturvårdsbränning sker alltid under kontrollerade former. Bränningen föregås av noggrann planering och tydliga säkerhetsrutiner. På plats finns alltid erfaren och utbildad personal och gott om utrustning. Helikopterberedskap finns för båda bränningarna.

Naturvårdsbränningar

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss