Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturvårdsbränningar i Falu kommun och Rättviks kommun imorgon

Länsstyrelsen i Dalarnas län planerar två naturvårdsbränningar imorgon, fredagen den 17 maj. Bränningarna sker i naturreservatet Erik-Hanstjärn, nordost om Svärdsjö i Falu kommun och i Gåsbergets naturreservat i Rättviks kommun. Under bränningarna kommer rökutveckling vara synlig i områdena. Bränningarna är kommunicerad med räddningstjänsten enligt vår rutin. Efter bränning kommer området att bevakas till dess att området är helt kallt.

Erik-Hanstjärn, Svärdsjö

Naturvårdsbränningen utförs av en entreprenör. Ytan som berörs är cirka 30 hektar och består av en tallskogsholme i myrlandskap. Under bränningsdagen kommer rök att vara synlig i området, framför allt i riktning mot Åmot, Jädraås och Ockelbo.

Gåsberget, Rättvik

Gåsbergets naturreservat är beläget 8 kilometer norr om Dalfors i Rättviks kommun. Området som ska brännas är cirka 50 hektar. Under bränningsdagen kommer rökutveckling att vara synlig i området, framför allt i riktning mot Voxna i Hälsingland.

Syftet med bränningarna

Syftet med bränningen är att stärka de naturvärden som är kopplade till brandpräglad tallskog. Bränningen ingår i projektet Life2Taiga, ett EU-finansierat projekt kring naturvårdsbränningar som löper under åren 2022 till 2028.

Om naturvårdsbränningar

För att vi ska uppnå önskat resultat med naturvårdsbränningen behöver den ske när det är torrt i marken. Är det inte tillräckligt torrt kan en del bränsle bli kvar i området. Bränslet skulle kunna börja brinna några dagar senare, om det till exempel börjar blåsa, vilket innebär att branden skulle kunna sprida sig oönskat.

En naturvårdsbränning sker alltid under kontrollerade former. Bränningen föregås av noggrann planering och tydliga säkerhetsrutiner. På plats finns alltid erfaren och utbildad personal och gott om utrustning. Helikopterberedskap finns för båda bränningarna.

Naturvårdsbränningar

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss