Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt stöd för lastbilsladdning

Nu finns det stöd att söka för lastbilsladdning 

Nu kan hamnar, fastighetsägare, logistikföretag med flera söka stöd hos Energimyndigheten för att installera laddstationer. Stödet ges för laddning i samband med olika former av lastning, lossning och service, ibland kallad semipublik laddning.

Den totala stödsumman är 850 miljoner kronor och ingår i programmet Regionala elektrifieringspiloter. Stödet går att söka under perioden 6 maj till 31 oktober 2024 och stödnivån är 20-50 procent beroende på storleken på företaget som söker. Det finns också en möjlighet till 5 procent extra stöd om laddstationen byggs i något av EU:s utpekade stödområden. De inkommande ansökningarna hanteras i turordning och utan inbördes konkurrens där ambitionen är att de som söker ska få besked inom några veckor. Alla som uppfyller kraven, bland annat att laddstationerna ska vara klara senast 2027 och drivas i minst fem år, får ta del av stödet så långt pengarna räcker.

Laddstationerna ska vara öppna för alla transportörer som har ärenden på fastigheten under ordinarie öppettider. Man ska dessutom vara beredd att dela med sig av viss information, kunskap och data om laddningen. Exakta villkor och vilka som kan söka stödet framgår i utlysningstexten.

Mer information om stödet och hur du ansöker finns på Energimyndighetens webbplats.

Utlysning regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter, Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Frågor hänvisas till Energimyndigheten.

E-post: elektrifieringspiloter@energimyndigheten.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss