Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

EU-valet: Den 12 maj får politiska partier sätta upp valaffischer i Dalarna

Den 9 juni genomförs EU-valet i Sverige. Från och med söndagen den 12 maj får politiska partier sätta upp sina affischer i Dalarna. Detta efter ett beslut från Länsstyrelsen som reglerar: när affischerna får sättas upp, när de ska plockas ned och villkoren för hur de får placeras.

– Vårt tillstånd gäller utanför detaljplanerat område, framför allt handlar det om affischer i anslutning till vägområden, berättar Niklas Eklund, trafikhandläggare och valsamordnare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Regler för affischeringen

Valaffischer ska placeras:

  • minst 75 meter från vägkorsningar och cirkulationsplatser (rondeller),
  • minst 50 meter från vägmärken och trafiksignaler samt
  • minst 5 meter från vägkanten.

Valaffischer får inte sättas upp inom vägområdet. Det betyder att man inte får sätta upp affischer på själva körbanan, vägrenar, och eventuella dikena eller andra markytor som ligger direkt intill vägen och används för vägunderhåll eller trafiksäkerhet.

Valaffischer får inte sättas upp utmed motorvägar, motortrafikleder eller övriga mötesfria landsvägar och inte heller på broar över sådana vägar.

Valaffischer får inte placeras i kurvor, i cirkulationsplatser eller i övrigt så att sikten skyms för fordonsförare.

Valaffischer får inte sättas upp utan markägarens tillstånd.

Valaffischer får inte ges sådan utformning att de kan förväxlas med vägmärken eller trafikanordningar.

Valaffischers storlek får inte överskrida fyra kvadratmeter.

I de fall kommunen är väghållare ska samråd ske med aktuell kommun, den kommunala nämnd som enligt väglagen fungerar som väghållningsmyndighet.

Den som sätter upp valaffischer måste se till att de inte går sönder, lossnar eller på annat sätt skräpar ner platsen.

Valaffischerna får sitta uppe fram till och med 16 juni 2024. Den som sätter upp affischen ansvarar också för att den plockas ned och att inget skräp lämnas kvar på området.

Valaffischer inom detaljplanerat område

Partierna måste söka separat tillstånd från respektive kommun om de vill sätta upp sina affischer inom detaljplanerat område. Det är också kommunen som kan ge information om vilka områden i kommunen som är detaljplanerade.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss