Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Många fall av salmonella hos katter i Dalarna

Just nu är det risk för salmonellasmitta hos katter

Salmonellafallen hos katter i Sverige ökar ofta under vårvintern, vilket beror på att katterna smittas vid kontakt med småfåglar. Det varierar från år till år hur många katter som smittas. Hittills i år har Länsstyrelsen i Dalarnas län tagit emot rapporter om 56 konstaterade fall av salmonellasmittade katter, varav nästan hälften kommit in senaste veckan. Det visar att det är hög risk att katter smittas av salmonella just nu. Salmonella kan också infektera människor och du som hanterar fåglar eller smittade katter uppmanas därför till extra försiktighet för att förebygga smitta till dig själv.

Symptomen hos katterna kan variera från nästan inga symptom alls till allvarlig mag-tarminfektion med feber, nedsatt allmäntillstånd, nedsatt aptit, kräkningar och diarré. Det är inte ovanligt att smittade katter behöver veterinärvård. Kontakta veterinär om din katt får symptom som kan tyda på salmonella.

Förebygg salmonellasmitta till dig själv

Salmonellabakterier kan infektera människor. Människor smittas vanligtvis av salmonella från livsmedel, men det förekommer även att man smittas av sjuka djur. För att förebygga smitta till sig själv är det viktigt med noggrann handhygien vid hantering av fågelbord eller en möjligt smittad katt. Personer som har små barn uppmanas vara extra noggranna.

Salmonellainfektion, Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Katter smittas av sjuka småfåglar

Katterna smittas i regel av att äta sjuka småfåglar. Vid fågelbord samlas många fåglar och en sjuk fågel kan där lätt sprida smittan vidare. Spillning kring fågelbordet är en vanlig smittkälla.

Om man ser sjuka eller döda fåglar vid ett fågelbord rekommenderas att man avslutar matningen i några veckor för att minska vidare smittspridning. Den som hittar en död fågel uppmanas också att kontakta viltsektionen på SVA.

Rapportera vilda djur, SVA's webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss