Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Digitala kurser ökar kunskapen om natur och biologisk mångfald

Groda i vattenbrynet. Lär dig mer om naturen på webbplatsen naturkunnig.se.

Intresset är stort för Länsstyrelsernas utbildning naturkunnig.se. Redan har närmare 3500 deltagare registrerat sig i pilotlänen och mer beräknas det bli när den i år erbjuds av länsstyrelserna i alla Sveriges län.

Genom att ge deltagarna grundläggande kunskaper om den svenska naturen vill naturkunnig.se skapa ett intresse och engagemang. Det i sin tur kan leda till att de väljer att bli så kallade naturobservatörer och börja rapportera arter och andra observationer.

– Dalarnas län är stort och mestadels glest befolkat. Vår natur i länet är långt ifrån helt inventerad. Vi saknar därför information om var många växter och djur lever. Vår förhoppning är att utbildningen ska öka intresset och kunskapen om växter och djur hos allmänheten. På sikt hoppas vi att fler vill registrera och rapportera iakttagelser gjorda i naturen, säger Daniel Udd, naturskyddshandläggare vid Länsstyrelsen i Dalarnas län.

I år utökar vi utbildningen med två filmade digitala fältguidningar. En film förklarar till exempel hur du systematiskt kan studera vår- och hösttecken, så kallad fenologi. Och en annan, hur det går till när du studerar och rapporterar grodor och andra hotade djurarter.

Vad är naturkunnig.se?

Naturkunnig.se är en internetbaserad utbildning för att utbilda allmänheten och entusiasmera dem att intressera sig för naturen.

Naturkunnig.se togs fram 2021 för att ta vara på naturintresset i svallvågorna av pandemin. Då lanserades det som ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Jönköping och Kronoberg samt Naturvårdsverket, Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (Artdatabanken och Naturens Kalender).

Sedan den nya versionen släpptes den 6 mars har fyra nya delmoment adderats till kursen. Nu finns den tillgänglig i hela Sverige.

Webbplatsen naturkunnig Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss