Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sveriges inträde i NATO – nya villkor för det civila försvaret

Från och med idag är Sverige en del av försvarsalliansen Nato. Länsstyrelsen är den myndighet som är ytterst ansvarig för det civila försvaret i länet och får en viktig roll i det kommande arbetet.

Att Sverige blir en del av Nato påverkar framför allt vårt militära försvar, men är också viktigt för det civila försvaret. Den civila dimensionen har stor betydelse för försvarsalliansen eftersom det bland annat handlar om att skydda civilbefolkningen, stärka försvarsviljan och stödja Försvarsmakten.

– Idag hotas vår svenska frihet och demokrati av auktoritära stater som försöker utöva inflytande över andra länder, med bland annat krig som maktmedel. Natomedlemskapet gör Sverige säkrare. Steget och konsekvenserna av att angripa en allians är mycket större jämfört med att angripa ett enskilt land. Det är ett viktigt steg att vi nu blir fullvärdiga medlemmar i Nato och medlemskapet är en angelägenhet för hela samhället. Jag ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med länets aktörer för att stärka det civila försvaret i Dalarna, säger landshövding Helena Höij.

Som högsta civila totalförsvarsmyndighet har Länsstyrelsen ett ansvar för att driva och samordna arbetet med civilt försvar i länet, tillsammans med statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv och frivilligorganisationer. Det civila försvaret ska skydda civilbefolkningen och säkerställa att till exempel sjukvård, transporter och livsmedels- och dricksvattenförsörjningen fungerar även under krigsfara och krig. Det är något som Länsstyrelsen nu kommer att fokusera ännu mer på.

Det finns regelverk kopplat till Nato som beskriver hur medlemsstaterna ska arbeta med det civila försvaret. Länsstyrelsen arbetar nu vidare med att konkretisera vad vi behöver göra utifrån vår roll i det civila försvaret.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss