Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Restriktioner för honungsbin i Gävleborgs län

Friska honungsbin. 

Amerikansk yngelröta har konstaterats på en bigård i Gävle kommun. Amerikansk yngelröta är en smittsam och besvärlig bisjukdom som kräver bekämpning för att inte spridas. Jordbruksverket har beslutat om att inrätta en skydds-och övervakningszon i det aktuella området.

Det aktuella området finns i vår bitillsynskarta:

Bitillsynskartan Länk till annan webbplats.

Tips om hur du kan förebygga och bekämpa amerikansk yngelröta hos honungsbin finns i en broschyr på Jordbruksverkets webbplats:

Förebygga och bekämpa amerikansk yngelröta hos honungsbi, Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Flytt av bin eller bimaterial

Om du ska flytta bin eller bimaterial ut ur zonen behöver du kontakta din bitillsynsman. Du ska också kontakta bitillsynsmannen om du misstänker att dina bisamhällen har drabbats av smittsam sjukdom.

Kontaktuppgifter till din bitillsynsman: Biodling Länk till annan webbplats.

Anmäl uppställningsplats

Om du har en biodling och inte har anmält uppställningsplats gör du det hos Länsstyrelsen. Det är viktigt att anmäla vart bigårdarna finns för att underlätta smittutredningen.

Anmäl din uppställningsplats (gäller länen Gävleborg, Dalarna, Örebro och Värmland).

Om amerikansk yngelröta

Amerikansk yngelröta orsakas av en sporbildande bakterie som angriper bina under larvstadiet. Sjukdomen kan utplåna ett helt bisamhälle. Infektionsläget i Sverige visar att amerikansk yngelröta kan hållas på en låg nivå med konsekventa övervaknings- och saneringsåtgärder.

Mer information om smittsamma bisjukdomar och aktuella restriktioner för honungsbin finns på Jordbruksverkets webbsida.

Aktuella restriktioner för bin och humlor, Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens bitillsyn

Länsstyrelsen i Dalarnas län ansvarar för bitillsynen i Värmlands, Örebro, Gävleborgs och Dalarnas län.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss