Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya möjligheter att söka stöd för din klimatsmarta investering

Elbilar på rad som laddar vid en publik laddstation. 

Vill du genomföra en klimatsmart åtgärd som sparar mycket koldioxid men tvekar inför investeringen? Vill ni bygga publik laddinfrastruktur i Dalarna? Snart kommer nya möjligheter att söka stöd från Klimatklivet för delar av investeringen.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Under 2024 kommer det genomföras tre ansökningsomgångar. Inför varje ansökningsomgång kommer vi att anordna en informationsträff där du får möjlighet att ställa frågor och bolla din eventuella idé. Klimatklivet har fått förstärkta medel och förlängd tidsperiod till 2028, vilket betyder att det finns mer pengar att söka även för lite större och längre investeringar igen.

Samråd och informationsträffar

Nytt för i år är att ansökningsperioderna är uppdelade i olika kategorier. Det är därför viktigt att du som vill söka stöd kollar upp när och hur du kan söka stöd. För publik laddinfrastruktur lämnar man anbud och då gäller särskilda kriterier och utlysningar. Inför utlysningarna anordnas samråd där aktörer i länet har möjlighet att lämna inspel och synpunkter på platser där det finns ett behov av publika laddstationer, eller där behovet kan anses vara uppfyllt redan. För alla övriga åtgärder är det samma ansökningsförfarande som förut.

Läs mer och anmäl dig till våra informationsträffar på Länsstyrelsens hemsida:

  • Informationsmöte inför samråd om publik laddinfrastruktur, 7 februari klockan 9.30-10.15
  • Informationsmöte Klimatklivet generellt 20 februari, klockan 10.00-11.30.

När kan du ansöka?

Tre ansökningsomgångar 2024:

  • februari till april
  • maj till juni (datum meddelas senare)
  • september till oktober (datum meddelas senare).

För ansökningsomgången februari till april gäller följande datum:

  • Ansökningar olika klimatklivsåtgärder 4–15 mars.
  • Anbud publik laddinfrastruktur 25 mars – 5 april. Föregås av öppet skriftligt samråd 19–23 februari om platser som ska öppnas eller stängas för anbud.

En utlysning för vätgastankstationer sker nationellt 12–21 februari, men det gäller bara TEN-T stomnät vilket inte finns i Dalarna. Stöd för vätgastankstationer i Dalarna söks i ansökningsomgången 4–15 mars.

Vem kan söka?

Stöd från Klimatklivet kan sökas av företag, regioner, kommuner och kommunala bolag, föreningar, stiftelser med flera. Lantbruksåtgärder prioriteras. Privatpersoner kan inte söka stöd genom Klimatklivet.

Klimatklivet, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Resultat i Dalarna

Klimatklivet är ett klimatinvesteringsstöd för företag och andra organisationer som funnits sedan 2015. Det har gett goda resultat i Dalarna med ungefär 200 åtgärder av olika slag som beviljats totalt cirka en halv miljard kronor i stöd.

Laddstationer och energikonverteringar är de vanligaste projekten men andra exempel är energieffektivisering, avfallsåtgärder, infrastruktur, fordon, biogas- och vätgasproduktion. Åtgärderna ska tillsammans spara ca 83 000 ton CO2 per år.

Vi lyfter goda exempel på aktörer som fått investeringsstöd på vår webbplats

Klimatklivet i Dalarna

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss