Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gängsnack – hjälper vuxna att prata med ungdomar om riskerna med gängkriminalitet

Idag genomför Länsstyrelsen och Polisen en lansering i Dalarna av broschyren ”Gängsnacket”. Broschyren tar upp riskerna med att barn blir rekryterade eller lockade in i kriminella gäng och betonar hur viktigt det är att föräldrar och andra vuxna är engagerade i barnens liv.

– Dalarna har hittills varit relativt förskonat från de skjutningar och sprängningar som vi sett på andra håll i landet. Samtidigt finns det tydliga kopplingar mellan människor i Dalarna och kriminella gäng utanför länsgränsen, säger Malin Kapla, samordnare för brottsförebyggande frågor på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

I dagsläget har Polisregion Bergslagen ett större antal barn och unga frihetsberövade för brott kopplade till gängkriminalitet. Äldre kriminella söker medvetet upp barn och unga utanför skolan, fritidsgården, fotbollsplanen och bostadsområdet. Men med digitala förbindelser och sociala medier finns egentligen inga geografiska begränsningar för de kriminella i deras kontaktsökande och rekryteringsförfaranden.

Gängsnacket är en folder som uppmärksammar föräldrar och andra viktiga vuxna på riskerna att barn och unga lockas in i gängkriminalitet. Foldern har tagits fram av länsstyrelserna tillsammans med Polismyndigheten och ger information om hur barn och unga lockas in i kriminella gäng, vanliga varningstecken samt risk- och skyddsfaktorer.

– Föräldrar och viktiga vuxnas engagemang i barnens liv är en stark skyddsfaktor, därför är det viktigt att de tar samtalet om riskerna med gängkriminaliteten och i det samtalet kan Gängsnacket vara ett stöd, säger Malin Kapla.

Gängsnacket finns tillgängligt på Länsstyrelsens hemsida, där både barn och vuxna kan ladda ned materialet (som finns översatt på nio olika språk). Under dagen har länets kommuner och flera föreningar fått en presentation av materialet, tillsammans med förslag på hur de kan sprida det vidare i sina kanaler. Det är upp till varje aktör om och hur de själva väljer att distribuera foldern.

Gängsnacket, en guide för föräldrar och andra viktiga vuxna Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss