Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Elkyrkan i Hedemora – från transformatorstation till kulturskatt!

Elkyrkan i Hedemora

Länsstyrelsen har förklarat Elkyrkan som byggnadsminne. Denna prestigefyllda utmärkelse, som kan liknas vid ett Nobelpris för gamla hus, innebär det mest exklusiva kulturskyddet en byggnad kan få. Elkyrkan är Dalarnas 104:e byggnadsminne.

Elkyrkan, reser sig som ett monumentalt landmärke i den norra utkanten av Hedemora stad, byggdes ursprungligen som en transformatorstation år 1916. Uppförandet var kopplat till etablerandet av ett kraftledningssystem från Älvkarleby vattenkraftverk i norra Uppland, färdigställt mellan 1915 och 1916.

Arkitekten bakom denna unika anläggning var ingen mindre än Erik Hahr, en framstående arkitekt vid 1900-talets början, känd för att ha ritat Asea:s huvudkontor i Västerås. Elkyrkans arkitektur är tydligt inspirerad av medeltida kyrkobyggnader, i linje med dåtidens nationalromantiska ideal. Den påkostade utformningen av Elkyrkan som är en ren nyttobyggnad, understryker den höga status som den moderna eltekniken hade vid början av 1900-talet. Byggnaden har både arkitektur- och teknikhistoriskt ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Det är därför viktigt att Elkyrkan bevaras för framtiden.

Kommunens övriga byggnadsminnen, såsom Teaterladan och Norns bruk, får nu sällskap av Elkyrkan och tillsammans utgör de en rik och mångsidig del av Hedemoras kulturarv.

Vill du veta mer om byggnadsminnen?

Byggnadsminnen

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss