Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fler unga använder lustgas – risk för allvarliga skador

Lustgaspatroner på marken

Lustgas som berusningsmedel har blivit allt vanligare bland ungdomar och unga vuxna. Majoriteten av kommunerna i Dalarna rapporterar att ungdomar och unga vuxna i länet använder lustgas som berusningsmedel och att man ofta hittar tomma lustgasbehållare. Men att ta lustgas för att bli berusad innebär en risk för allvarliga skador, något flera aktörer nu arbetar med att belysa i kampanjen ”Det är olustigt”.

Lustgas kan verka ofarligt, men det stämmer inte. Den som använder lustgas i berusningssyfte riskerar allvarliga och i vissa fall obotliga skador på nervsystemet och hjärnan. Några risker är; allvarliga skador på nervsystemet, ångest, psykos och ökad risk för blodproppar. Det kan ta många månader att bli frisk, och risken finns att man inte blir helt återställd.

Genom att informera ungdomar om riskerna med lustgas kan vi motverka uppfattningen att lustgas är ofarligt och förhoppningsvis få fler att avstå. Vi vill också uppmana vuxna att prata med ungdomar i sin närhet om riskerna med lustgas och att vara observant på om man hittar gasbehållare eller ballonger. Vid behov kan man få hjälp via Giftinformationscentralen, säger Hanna Lundgren, länssamordnare ANDTS.

Medvetna vuxna kan hjälpa unga

För att skapa medvetenhet om problemet och öka kunskapen om riskerna har länsstyrelserna tillsammans med Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten tagit fram information till personer som möter unga i sin dagliga verksamhet.

Materialet finns att ladda ner hos Läkemedelsverket:
Lustgas som berusningsmedel, Läkemedelverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Statlig utredning pågår

Det pågår en statlig utredning om hur lagstiftningen för lustgas ska se ut. I väntan på en reglering har Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna fått i uppdrag att sprida information om riskerna vid berusning med lustgas. Under december genomför aktörerna en informationskampanj i sociala medier, riktad direkt till ungdomar och unga vuxna.

Kampanjsida riktad till ungdomar:
Riskerna med att berusa sig på lustgas, Giftinformationscentralens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss