Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets Dalapiloter visar vägen mot ett klimatsmart samhälle

Landshövding Helena Höij och Birgitta Sacrédeus, regionråd Region
Dalarna tillsammans med årets Dalapiloter. Alla ser glada ut och håller i diplom och Dalahästar. 

Landshövding Helena Höij och Birgitta Sacrédeus, regionråd Region Dalarna tillsammans med årets Dalapiloter.

Idag utnämndes Handelsbanken i Dalarna, Setra Trävaror samt Dalecarlia Hotel och SPA till Dalapiloter för grön utveckling. Aktörerna har gjort stora insatser för att minska sin klimatpåverkan och övergå till förnybar energi. På så vis bidrar de till att uppnå Dalarnas energi- och klimatmål. De är också inspirerande föredömen inom sina respektive branscher.

Dalapiloterna har idag uppmärksammats på residenset i Falun. Tidpunkten för utnämningarna är noggrant utvalt. Samtidigt som FN:s klimatmöte COP28 pågår i Dubai vill vi passa på att lyfta regionala föredömen och inspirera till förändring. Under ceremonin lyfte landshövding Helena Höij vikten av Dalapiloternas arbete:

Idag vill vi lyfta fram verksamheter som är föregångare i energi- och klimatomställningen. De är vad vi kallar Dalapiloter – de som visar att det är möjligt att ställa om, som inte är rädda att gå före, som ser att det stärker deras position och som kan tjäna som inspiration för oss andra.

Så utsågs årets Dalapiloter

Energiintelligent Dalarna, som är samverkansforumet för länets energi- och klimatarbete, utser Dalapiloter genom att ranka aktörer inom utvalda branscher. Rankningen görs utifrån deras arbete med att ställa om på energi- och klimatområdet. Syftet är att visa upp goda föredömen som andra kan jämföra sig med och inspireras av. Samtidigt är rankningen ett sätt att följa upp branschernas egna klimatmål. Ansvariga för rankingen är Länsstyrelsen i Dalarnas län och Region Dalarna, med en jury ur Dalarnas energi, - klimat- och innovationsråd.

Handelsbanken i Dalarna prioriterar hållbarhet genom hela verksamheten

Handelsbanken i Dalarna har utnämnts till Dalapilot i kategorin energi- och klimatsmarta banker i Dalarna. Handelsbankens bankkontor i Dalarna har ett ambitiöst och väl genomarbetade energi- och klimatarbete som inarbetats i all verksamhet.

Motiveringen lyder: ”Handelsbanken i Dalarna tar ett långgående eget klimatansvar samtidigt som man möjliggör andras klimatomställning genom många olika former av gröna lån.”

Artikel om Handelsbanken i Dalarna Länk till annan webbplats.

Setra i Långshyttan bedriver ett ambitiöst energi- och klimatarbete

Setra Trävaror har utnämnts till Dalapilot i kategorin tillverkningsindustrier i Hedemora kommun. De har ambitiösa klimatmål som följs upp årligen. Stort fokus läggs på att bland annat minska klimatpåverkan från transporter.

Motiveringen lyder: ”Setra Trävaror AB bedriver ett ambitiöst energi- och klimatarbete även för indirekt klimatpåverkan, med mål om att hela den svenska värdekedjan ska bli klimatneutral till 2030.”

Artikel on Setra Trävaror Länk till annan webbplats.

Hållbara besök på Dalecarlia Hotel & SPA

Dalecarlia Hotel & SPA har utnämntstill Dalapilot i kategorin hotell och vandrarhem i Dalarna. Hotellet är miljömärkt enligt Green Key-märkningen. Genom märkningen åtar sig hotellet att förebygga och minska sin miljöpåverkan och jobba med ständiga förbättringar gällande hållbarhetsarbetet.

Motiveringen lyder: ”Gäster på Dalecarlia Hotel & SPA möts av ett systematiskt och strategiskt energi- och klimatarbete som genomsyrar hela verksamheten.”

Artikel om Dalecarlia Hotel & SPA Länk till annan webbplats.

Om bilden

På huvudbilden syns, från vänster: Helena Höij, landshövding. Robin Gustavsson, processutvecklare och Henrik Koppla, kvalitets- och processutvecklingschef, Setra Trävaror AB. Kjell Anderson, hållbarhetsansvarig nationellt, Caroline Forsberg, länschef Dalarna och Henrik Bergenström, kontorschef Borlänge, Handelsbanken. Ann-Louise Gustafsson, VD/Hotelldirektör och Marie Bergqvist, Dalecarlia Hotel och SPA. Birgitta Sacrédeus, regionråd, Region Dalarna.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss