Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

En vecka fri från våld i Dalarna

Texten "En vecka fri från våld" står i en pratbubbla mot en rosa bakgrund. 

Vecka 47 är det den nationella kampanj- och aktivitetsveckan En vecka fri från våld. I Dalarna arrangeras flertalet aktiviteter som föreläsningar, filmvisningar och informationsinsatser. Syftet med veckan är att uppmärksamma det förbyggande arbetet mot mäns och killars våld.

”Vad är våld i nära relation?”, ”Kvinnojouren på stan” och ”En våldsam kärlek - vägen till ett värdigt liv” är några av rubrikerna på aktiviteter i länet under veckan. I år är det ett stort antal aktörer i länet som arrangerar aktiviteter för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor och vi har samlat dem på vår webbplats:

En vecka fri från våld, program

Landshövding Helena Höij vill lyfta betydelsen av veckan;

Våldet i samhället är högt på agendan just nu, från många olika perspektiv. Att leva fri, utan våld och förtryck handlar om grundläggande mänskliga rättigheter. Det känns därför bra att vi under en vecka kraftsamlar för att uppmärksamma det viktiga våldsförebyggande arbetet som görs och behöver göras i Dalarna. Det handlar om att tillsammans bygga kunskap, bekämpa våld och skapa en positiv utveckling framåt!

Om En vecka fri från våld

En vecka fri från våld är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns och killars våld. En vecka fri från våld är ett initiativ av organisationerna Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Regioner och Jämställdhetsmyndigheten. 2023 infaller En vecka fri från våld vecka 47, den 17:e-26:e november.

Syftet med veckan är att uppmärksamma det våldsförebyggande arbetet och inspirera till lokal och regional aktivitet och till samverkan för att på så sätt driva utvecklingen framåt.

Länsstyrelsens uppdrag och roll

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna och utveckla länets våldsförebyggande arbete. I uppdraget ingår att se till att regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länet.

Mäns våld mot kvinnor

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss