Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelserna fortsätter sitt arbete med att utveckla det civila försvaret

Från vänster: Per Bill, landshövding i Gävleborg län, Richard Boman kanslichef Mellersta civilområdet, Johan Larsson försvarsdirektör Uppsala, Ulrica Gradin länsråd i Västmanlands län, Emma Spak länsråd i Värmlands län, Peter Hederstedt, chef Västra militärregionen, Lena Rådström Baastad civilområdeschef i Mellersta civilområdet och landshövding i Örebro län, Helena Höij landshövding i Dalarnas län, Beatrice Ask landshövding i Södermanlands län, Anna Olofsson ställföreträdande civilområdeschef i Mellersta civilområdet och länsråd i Örebro län, Magnus Lüning chef Mellersta militärregionen.

Civilt försvar handlar om samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig där skyddet av civilbefolkningen och upprätthållandet av samhällets funktionalitet är grundpelarna.

- Rysslands fullskaliga invasionskrig mot Ukraina visar på vikten av ett fungerande civilt försvar och en befolknings engagemang. De förberedelserna görs i fredstid. Genom att dimensionera för det värsta scenariet stärker vi även vår förmåga att hantera fredstida kriser, säger Helena Höij, landshövding i Dalarnas län.

Arbetet med det civila försvaret sker sedan ett år tillbaka i sex civilområden, där varje civilområde leds av en civilområdeschef. Det Mellersta civilområdet, där Dalarna ingår, omfattar även Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro. Civilområdeschef i Mellersta civilområdet är landshövdingen i Örebro län.

– Totalförsvar är avgörande för att säkerställa medborgarnas trygghet och säkerhet mot olika hot, inklusive attacker utifrån och inifrån landet. Ett starkt totalförsvar kan avskräcka potentiella hot och minska risken för militära konflikter, säger Magnus Lüning, chef för Mellersta militärregionen.

Samtliga landshövdingar, länsråd och beredskaps-/försvarsdirektörer i det Mellersta civilområdet har under 26–27 oktober deltagit i en totalförsvarskonferens i Örebro. Fokus under konferensen har varit kunskapshöjning, samarbete och en övning om krig skulle utbryta.

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss