Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu är strategin ”Ett Dalarna fritt från våld” lanserad

Rusmira, Mats och Helena står i en studio. De kollar in i kameran och ser glada ut. 

Rusmira Perez Dervisic, strateg, Länsstyrelsen, Mats Nilsson, ordförande i Dalarnas kommunförbund och landshövding Helena Höij på plats i studion i Borlänge.

I fredags arrangerade Länsstyrelsen konferensen "Ett Dalarna fritt från våld". Där presenteras den nya länsstrategin med samma namn. Det var ett stort intresse och deltagare från hela länet var med på den digitala konferensen. På plats i studion i Borlänge var bland annat landshövding Helena Höij och Mats Nilsson, ordförande i Dalarnas kommunförbund. Med på länk var Paulina Brandberg, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister. Konferensen modererades av Rusmira Perez Dervisic, till vardags strateg inom området på Länsstyrelsen.

Under konferensen belystes strategins fyra mål:

  • Mål 1. Ett utökat och verkningsfullt våldsförebyggande arbete.
  • Mål 2. Förbättrad tidig upptäckt av våld och stödinsatser till våldsutsatta och behandling till våldsutövare.
  • Mål 3. Effektivare brottsbekämpning.
  • Mål 4. Förbättrad kunskap och metodutveckling

Målen belystes med föreläsningar som kopplar an till målen. För att ge deltagarna praktisk kunskap fick de lyssna till flera goda exempel och arbetssätt, från Dalarna men också från andra delar av Sverige.

  • ”Borås stad om att arbeta med universell våldsprevention med fokus på metoder och arbetssätt” – Stina Graad, ungdomssamordnare vid öppen ungdomsverksamheten.
  • ”Våldsförebyggande arbete i skolan - norra Dalarna” – Elisabeth Såsser, Anna Jonsson, samordnare inom våld i nära relation i Mora, Orsa, Älvdalen och Malung-Sälens kommun samt Lena Järnberg, skolkurator
  • ”Brott i parrelation – effektiv brottsbekämpning i samverkan” – Helena Andersson, polisens gruppchef på Brott i nära relation och Kristina Modig, åklagare
  • ”Stödtelefonlinjen Välj att sluta och översikt om behandling av våldsutövare” – Ulf Calvert, leg. psykolog och operativt ansvarig för Välj att sluta.
  • ”Regionkoordinatorernas arbete med prostitution och människohandel i Dalarna” – Elin Eklöf och Johanna Lidén Norrman, regionkoordinatorer i region Bergslagen.
Två bilder visas, på den ena bilden är syns Rusmira och på den andra jämställdhetsminietern. 

Rusmira och jämställdhetsminister Paulina Brandberg under den digitala konferensen.

Inledningstal av landshövdingen och jämställdhetsministern

Landshövding Helena Höij inledningstalade under konferensen, hon lyfte bland annat vikten av att arbeta tillsammans och att det är en stor uppslutning bakom strategin i länet:

Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem därför känns det hoppfullt att stå här med en strategi där några av de första sidorna pryds av loggor och underskrifter från i stort sett alla offentliga aktörer här i Dalarna, regionen, kommuner och myndigheter. Strategin är inte slutet på ett gemensamt arbete utan startskottet för ett målinriktat arbete för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Även jämställdhetsminister Paulina Brandberg var med under det inledande passet, hon svarade på frågor och under sitt inledande anförande sa hon:

Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och våld i nära relationer är högt prioriterat av regeringen. Regeringen har därför beslutat om flera viktiga uppdrag till länsstyrelserna den senaste tiden. Vi har ökat stödet till länsstyrelsernas arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck och könsrelaterat våld med 15 miljoner extra i år. Vi har även gett länsstyrelserna i uppdrag att stödja kommuners arbete för att våldsutövare ska ändra sitt beteende. Länsstyrelserna har också fått medel för att stödja kommunerna med att tillämpa ett barnrättsperspektiv i arbetet med barn som vistas i skyddat boende.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss