Risk för skogsbrand i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ingen licensjakt efter varg i Dalarnas län 2024

Länsstyrelsen i Dalarna kommer inte att fatta beslut om licensjakt efter varg för 2024. Skälet är att antalet vargar i länet minskat och ligger under förvaltningsnivån. Totalt i Sverige kommer det bedrivas jakt efter 36 vargar fördelat på 6 revir.

Syftet med licensjakten är att minimera konflikter mellan människa och varg genom att minska tätheten av vargrevir och antalet vargar där de är som flest. Beslut om licensjakt efter varg tas i samförstånd mellan berörda länsstyrelser, efter dialog med respektive viltförvaltningsdelegation.

Förra vinterns varginventering avslutades den 31 mars och visade att det fanns uppskattningsvis 73 vargar i Dalarna. Det är en minskning jämfört med föregående års inventering då motsvarande siffra var 87 vargar. Det är också färre än de 80-90 vargar som är Dalarnas förvaltningsmål.

– Givet att vi har färre vargar i Dalarna än vad som anges i vårt förvaltningsmål, samtidigt som vi ser en högre koncentration av vargrevir i Mälardalsområdet, har vi beslutat att inte genomföra någon licensjakt efter varg i Dalarna vintern 2024, säger Caroline Dickson, chef på enheten för vilt, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Dalarna har också som mål med förvaltningen att få till stånd en jämn utbredning av varg över hela länet, förutom i renbetesområdet. En hög koncentration av vargrevir på en mindre yta riskerar att leda till fler konflikter mellan människa och varg, därför är det viktigt att hela länet delar på rovdjurstrycket.

– Vi fortsätter se att vargen har svårt att etablera sig i länets västra delar, vilket gör att övriga delar av länet tvingas acceptera en högre koncentration av varg, säger Jakob Ahlberg, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Licensjakten efter varg 2024

De berörda länen i Mellersta respektive Södra rovdjursförvaltningsområdet* har efter samråd enats om följande jaktuttag:

Län

Antal vargar

Värmland

6

Västmanland

6

Örebro

12

Västra Götaland

6

Södra förvaltningsområdet

6

* Mellersta rovdjursförvaltningsområdet omfattar Gävleborgs, Dalarnas, Västmanlands, Örebros, Värmlands, Uppsalas, Västra Götalands och Stockholms län.

Södra rovdjursförvaltningsområdet omfattar Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge, Skåne och Hallands län.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss