Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kunskapshöjande dagar i Vindpark Dalarna

Nyfikna åhörare lyssnar till Veronica Driberg, miljöhandläggare på Länsstyrelsen Dalarna. Foto: Håkan Persson

Nyfikna åhörare lyssnar till bland annat Veronica Driberg, miljöhandläggare på Länsstyrelsen Dalarna. Foto: Håkan Persson

Under förra veckan bjöd Länsstyrelsen i Dalarnas län in representanter från länets kommuner till kunskapsbyggande seminarier i Vindpark Dalarna. Politiker och tjänstepersoner fick möjlighet att besöka vindparken och ta del av ett späckat schema med information från experter på plats.

Länsstyrelsen har ett pågående arbete med en regional analys för en hållbar utbyggnad av vindkraft i Dalarna. Länsstyrelsens uppdrag är att undersöka om vi i Dalarna har möjlighet att etablera vindkraft i den omfattningen så att vi tillsammans med andra åtgärder klarar klimatomställningen, och i så fall var.

Som en del i det arbetet bjöds personer från kommunerna till Vindpark Dalarna för att få kunskapshöjande information och en möjlighet att vistas i en vindpark.

Solnedgång, ett vindkraftverk syns i siluett

Foto: Håkan Persson

Experter inom olika områden var på plats

Under dagarna fick deltagarna lyssna till experter inom olika områden:

  • Sandra Brenner från svenska kraftnät var på plats och förklarade vad som hänt i det svenska systemet över tid och hur det förhåller sig med begrepp och uttalanden om elbrist, effektbrist och kapacitetsbrist. Hon berättade även om hur den integrerade elmarknaden hänger ihop och hur prissättningen sker.
  • Bullerexpert Paul Appelqvist berättade och svarade på frågor om hur man beräknar och mäter buller från vindkraftverk.
  • Veronica Driberg och Emma Knutes från Länsstyrelsen i Dalarnas län berättade om hur samråds- och miljöprövningsprocessen går till.
  • Emily Wade från företaget Landskapslaget berättade om deras uppdrag att inom ramen för arbetet med den regionala analysen ta fram en landskapskaraktärsanalys för Dalarna. Det är en identifiering av vilka landskapstyper vi har ute i kommunerna och hur man kan jobba med olika strategier för att ”tänka efter före” exploateringar som påverkar landskapet.
  • Henrik Hansson från Dalavind och Pia Hjalmarsson från SR Energy berättade om vindkraftparken i Riskebo och om varför vindkraftverken blir större och större.

Under hösten kommer projektet att träffa samtliga kommuner vid ytterligare två tillfällen för att mer i detalj diskutera landskapskaraktärer som finns i kommunen och samtala kring vilka strategier som kan användas för att hantera landskapsförändringar genom stora infrastrukturprojekt.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss