Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klimatklivet tar emot nya ansökningar

Logotyp för klimatklivet på gul bakgrund. Det står klimatklivet mes stora svarta bokstäver i vita rutor.

Den 18 september öppnar Klimatklivet återigen för nya ansökningar om stöd för investeringar som minskar klimatutsläppen.

Klimatklivet är ett investeringsstöd för fossilfri teknik och grön omställning. Stödet kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige. Ansökningsomgången är öppen den 18 – 29 september 2023. Ansökan sker i Länsstyrelsens e-tjänst.

Klimatinvesteringsstöd

Det finns hög potential för klimatinvesteringar som minskar utsläppen inom industrin, transportsektorn och jordbruket. Det kan handla om investeringar i biogas, elektrifiering, cirkulära flöden, överskottsvärme, energieffektivisering, energikonvertering, vätgas, biokol, biodrivmedel och elektrobränslen.

Kortare projekt hanteras först

I samband med höstens ansökningsomgång kommer Naturvårdsverket börja behandla ansökningar för de klimatinvesteringar som kan slutföras senast i juni 2024.

Enligt Klimatklivets nuvarande budget är det mycket medel som ska betalas ut under 2024 samtidigt som budgeten är mer begränsad för 2025 och 2026. Projekt som behöver medel under 2024 kommer därför att prioriteras medan övriga ansökningar hanteras i mån av budget.

Särskild utlysning - publika laddstationer

Utlysningen sker under samma period men med andra regler. Inför höstens utlysning är kravet att projekten måste klara av att vara slutförda senast 30 juni 2024 för att anbudet ska kunna godtas.

Fakta om Klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd till fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Stödet går till olika typer av åtgärder som ger hög klimatnytta.

Medlen kommer till största delen från EU:s återhämtningsfond, NextGenerationEU. Investeringsstöd från Klimatklivet ges först och främst till de åtgärder som ger störst, varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss