Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bäverdammar skapar problem när regnmängderna ökar

Vi ser en b'verdamm som består av träd och grenar som smalats likt en krans vid ett vattendrag. Bakom fördämmningen ser vi den vattendamm som bildats - likt en mindre sjö. Runt dammen står barr och lövträd.

Foto: Mostphotos

Under hösten, när regnet faller, är det vanligt att upptäcka problem som orsakas av bäverdammar – vägar, skog och åkermark som hamnar under vatten. I år har sensommarens oväder gjort att problemen upptäcks tidigare än vanligt. Därför går Länsstyrelsen ut med information om vad som gäller för dig som riskerar att lida allvarlig skada av bävrars fördämningar.

Akut åtgärd

Under perioden 1 maj till 30 september får du förstöra bäverdammar som har orsakat, eller riskerar att orsaka allvarlig skada, utan att söka tillstånd. Du måste dock ha jakträtt på fastigheten där bäverdammen ligger och du får inte göra något åt själva bäverhyddan. Övriga tider på året måste du söka tillstånd hos Länsstyrelsen för att riva dammen.

Långsiktiga åtgärder

Att riva en bäverdamm är sällan en långsiktig lösning. Bävrarna är snabba på att återskapa dammar som förstörts. Därför krävs det ofta andra lösningar för att komma åt problemet.

Minska nivån på dammen

Du som är markägare kan reglera vattennivån i dämmet genom ett rör. Då behöver bävern inte ge sig av. Att reglera vattennivån är ofta en mer långsiktig lösning än att riva dammbyggnaden.

Lura bävrarna med nät och rör, webbplatsen Bävrar Länk till annan webbplats.

Skyddsjakt

I Dalarnas län är den allmänna jakttiden för bäver 1 oktober - 15 maj, under den här tiden får jakträttshavaren jaga själv eller låta någon annan jaga.

Om du behöver bedriva skyddsjakt under annan tid än den allmänna jakttiden kan Länsstyrelsen lämna tillstånd till det. En förutsättning är att jakten är nödvändig för att förhindra allvarliga skador. Det får inte heller finnas någon annan lämplig lösning.

Vid en ansökan om skyddsjakt måste du som sökande därför kunna visa att ett tillstånd behövs, exempelvis av hänsyn till:

  • allmän hälsa eller säkerhet
  • trafik- eller flygsäkerheten
  • för att förhindra allvarlig skada på väg, gröda, fiske, vatten eller annan egendom.

­– Vi ger normalt inte tillstånd till skyddsjakt eller rivning av bäverdamm enbart på grund av att skogsmark hamnat under vatten. Att bygga fördämningar i skogen är en del av bäverns naturliga beteende och något man kan förvänta sig där det finns bäver, säger Jonas Nordström, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss