Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

På fredag startar älgjakten i norra Dalarna

Älg på åker i motljus

Fredag den 1 september startar älgjakten i norra delen av Dalarna. Den pågår till den 31 januari 2024, med ett uppehåll för älgens brunsttid mellan den 24 september och 7 oktober. I södra delen av länet startar älgjakten den 8 oktober.

– I år har bara 7 av 45 älgskötselplaner lämnats in i tid. Sent inkomna planer har fått till konsekvens att ett antal planer inte kommer vara fastställda vid jaktstarten. Därför går det inte i dagsläget att säga exakt hur många älgar som beräknas fällas den här säsongen, säger Jonas Nordström, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Under de senaste åren har älgstammen minskat i Dalarna och det pågår en dialog mellan markägare och jägare om hur stor älgstammen ska vara i de olika älgförvaltningsområdena.

– Det är en svår balansgång, fortsätter Jonas Nordström. Älgstammen får inte vara så stor att den orsakar trafikolyckor och stora betesskador, men inte så liten att den inte medger jakt. I varje älgförvaltningsområde är det tänkt att markägare och jägare tillsammans ska bestämma hur många älgar det bör vara per tusen hektar mark. De pratar också om hur mycket skada älgarna kan orsaka på växande skog, och bestämmer vad som är en acceptabel nivå av skador.

Om älgjakten

Det övergripande målet för älgförvaltningen i Sverige är en livskraftig älgstam av god kvalitet som är i balans med betesresurserna.

Läs: Förvaltningsplan för klövvilt i Dalarnas län Länk till annan webbplats.

Mer informationen om älgjakt på vår webbplats Länk till annan webbplats.

Om älgförvaltning och jaktområden på vår webbplats Länk till annan webbplats.

Norra eller södra Dalarna?

Gränsen mellan de områden som har jaktstart i september eller oktober går mellan älgförvaltningsområden från sydspetsen av Malung-Sälens kommun och upp till Mora. Gränsen följer sedan Siljans norra och östra strand, söderut ned till Falun och därefter österut mot gränsen till Gävleborgs län.

För dig som vistas i skog och mark

Det finns några saker som kan vara bra att tänka på om du som inte jagar planerar att vistas i skog och mark under jakttiden:

  • Klä dig färgglatt så att du syns bra.
  • Håll din hund kopplad.
  • Kommer du till en vändplan där många bilar redan parkerat? Det kan betyda att jakt pågår där, välj gärna en annan plats för din skogstur.
  • Var uppmärksam längs vägarna och ta det lugnt när du kör bil så du inte kör på en älg eller en älghund.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss