Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skyfallskartering – ett viktigt verktyg för Dalarna

Vi ser två personer som vandrar på en trottoar genom ett skyfall. Personerna har regnkläder på sig och vi kan inte se deras ansikten för kläderna och regnet.

Foto: Mostphotos

När stora regnmängder faller på kort tid ökar risken för översvämning. Men vilka områden kommer att översvämmas vid skyfall? I vilken omfattning? Nu har SMHI, på uppdrag av Länsstyrelsen i Dalarnas län, genomfört en skyfallskartering över tätorterna Falun, Smedjebacken och Ludvika.

– Med hjälp av skyfallskartorna kan kommunen, VA-bolag och andra aktörer på olika sätt förbereda sig för skyfall. Det kan handla om förebyggande åtgärder för att avleda, magasinera och styra vattnet för att skydda samhällsviktig verksamhet och viktig infrastruktur, berättar Eva-Karin Ljunglund, beredskapshandläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

För varje tätort har tre scenarier simulerats genom en hydraulisk modell. Två scenarier visar resultatet av ett 100-årsregn i dagens och i ett framtida klimat, och ett scenario visar resultatet av ett extremregn liknande det som inträffade i Gävle 2021. Resultaten från simuleringarna har levererats i form av kartor och digitalt GIS-material som visar vattenhastigheter, vattendjup, avrinning och vattenutbredning.

– Skyfallskartorna kan också stärka verksamhetens beredskap för att hantera akuta konsekvenser vid ett skyfall idag. De är dessutom ett viktigt verktyg i kommunens planeringsarbete för exempelvis ny bebyggelse, säger Eva-Karin.

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna det regionala arbetet med klimatanpassning och stödja kommunernas klimatanpassningsarbete. Att förebygga och hantera konsekvenser av skyfall är ett angeläget område, som aktualiserades under sommarens regnoväder.

– Vi tog fram karteringen för Falun som ett led i arbetet med översvämningsdirektivet, där Falun pekats ut som ett område med betydande översvämningsrisk. Sedan valde vi att ta fram karteringar för Ludvika och Smedjebacken som också är orter som drabbades av skyfallen 2021. Vår ambition är att ta fram karteringar för fler tätorter, men det hänger på finansieringsmöjligheterna, säger Eva-Karin.

Om uppdraget

Den typ av översvämning som inkluderats i uppdraget är den så kallade marköversvämningen. I uppdraget har SMHI studerat hur marken översvämmas av ytlig avrinning i tätorten, och inte sådan översvämning som orsakas av baktryck i ledningssystemet. Modellen har simulerat tre olika nederbördsscenarier:

  1. 100-årsregn i dagens klimat med varaktighet under sex timmar. Total nederbördsmängd är 60,3 mm.
  2. 100-årsregn i ett framtida klimat år 2100 med framtida utsläpp av växthusgaser enligt RCP8,5 och varaktighet under sex timmar. Total nederbördsmängd är 84,5 mm.
  3. De sex mest intensiva timmarna av det regn som föll över Gävle den 17-18 augusti 2021. Regnet var extremt kraftigt med en återkomsttid motsvarande cirka en gång per 1000 år. Total nederbördsmängd är 136,2 mm.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss