Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Björnjakten börjar på måndag 21 augusti

Björnunge i brukad skog

– Förutsättningarna för licensjakt efter björn i Dalarnas län har ändrats i år. Det är bland annat en ny områdesindelning, slopad honkvot och en ökad tilldelning. Det är viktigt att alla som deltar i jakten läser beslutet som beskriver villkoren för årets jakt. Vi har också ett nära samarbete med Polisen för att göra jakten så säker och smidig som möjligt, säger Caroline Dickson, chef för enheten för vilt på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Årets björnjakt i Dalarna pågår från den 21 augusti tills kvoterna fyllts, som längst till den 15 oktober. Under jakten får 85 björnar fällas i fyra områden. Till skillnad från tidigare år har vi ingen särskild honkvot.

Områden och tilldelning

Område

Tilldelning

Varav inom område 1a

1

20

Minst 7

2

50

 

3

12

 

4

3

 

Ett delområde inom område 1 (område 1a) är avsatt för renarnas kalvningsland.

– Nytt för i år är också möjligheten att släppa hund vid åtel, vilket har lett till ett ökat antal anmälningar om åtel till Länsstyrelsen, säger Lina Leksell, Vilthandläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län. Samtidigt poängterar hon att villkor för åtelmaterial och avståndskriterier inte har förändrats.

Två fasta besiktningsstationer och besiktning ute i fält

Under jaktens första vecka finns två fasta besiktningsstationer i Dalarnas län: Viksjöfors Djurservice i Dalfors och Karelius chark i Lima. Dessutom genomförs besiktningar i fält. Länsstyrelsen avgör från fall till fall var varje björn ska besiktigas och uppger det till jägaren som ringer in för att anmäla fälld björn.

– Det är också viktigt att komma ihåg att fälld eller påskjuten björn ska rapporteras till Länsstyrelsen inom en timme, säger Lina.

Uppdaterat 2023-08-23

Bessiktningsstation på Viksjöfors Djurservice i Dalfors är nu stängd. Besiktning sker i fält eller vid Karelius chark i Lima.


Följ rapporteringen av fällda björnar

Den som vill kan följa rapporteringen under jakten på två olika sätt:

 1. Ring 010 225 04 70 för direkt information om återstående tilldelning.
 2. Få löpande sms-uppdateringar genom att:
  Skicka SMS till telefonnummer: +46 76 944 76 27
  Skriv följande meddelande:
  Spara(mellanslag)Förnamn(mellanslag)Efternamn(mellanslag)Björnjakt2023.
  Exempel: Spara Kalle Svensson Björnjakt2023

Samverkan med Polisen

Länsstyrelsen i Dalarnas län och Polisen har även i år ett samarbete under jakten för en säker licensjakt.

– Länsstyrelsens uppdrag är att besluta om villkoren för jakten, besiktiga fällda björnarna och besiktiga plats för påskjutning. Dessutom avlyser länsstyrelsen jakten när alla kvoter är fyllda. Polisen arbetar förebyggande och med tillsyn av vapen- och jaktlicenser och utreder eventuella misstankar om jaktbrott, berättar Lina Leksell.

Jaktregler

Den som deltar i jakten ska ha läst:

beslut om licensjakt efter björn 2023 Länk till annan webbplats.

Bland annat gäller följande:

 • Fälld eller påskjuten björn ska rapporteras till Länsstyrelsen inom en timme.
 • Jakt vid åtel som anmälts till och registrerats av Länsstyrelsen är tillåtet.
 • Högst två hundar får användas samtidigt.
 • Björnhona som åtföljs av ungar samt de ungar som följer björnhona (oavsett ungarnas ålder) är fredade.

Läs mer om årets björnjakt på Länsstyrelsens hemsida:

Licensjakt björn | Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss