Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sök stöd för publik laddinfrastruktur för tunga fordon

Lastbil på väg i skogslandskap

Nu finns det möjlighet att söka stöd för publik laddinfrastruktur för tunga fordon. Energimyndigheten utlyser högst 350 miljoner kronor i stöd till utbyggnad av publika och strategiskt placerade laddstationer för tunga fordon längs med de större vägarna i Sverige.

Stöd kan gå till såväl nya stationer som till uppgradering av redan befintliga. Samfinansiering krävs i olika omfattning beroende på trafikflöden längs vägnätet vid laddstationen. Utlysningen är en del av programmet för regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter.

När är sista ansökningsdag?
15 september 2023

När måste laddstationen vara klar?
30 september 2025

Utlysningen på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Webbinarier för mer information

Energimyndigheten håller webbinarier om utlysningen via Teams:

På mötet informerar de om utlysningen, ansökningsprocessen och bedömningen av ansökningar. Under mötet får du möjlighet att ställa frågor om utlysningen.

Frågor om utlysningen

Frågor hänvisas direkt till energimyndigheternas FAQ på

Frågor och svar om elektrifieringspiloter på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

De kan också kontaktas via e-post: elektrifieringspiloter@energimyndigheten.se.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss