Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kägelbanan i Dådran – Dalarnas 100:e byggnadsminne

Vi ser kägelbanan inifrån. Det löper en ränna framåt i bilden. Över rännan ser vi ett tak som vilar på trästolpar. I övrigt är det öppet ut till naturen som omger kägelbanan. Det är svensk försommar och träden är gröna.

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län

Länsstyrelsen har fattat beslutet att utse kägelbanan i Dådran i Rättviks kommun till ett byggnadsminne. Det innebär att Dalarna nu kan räkna in 100 byggnadsminnen i sitt kulturarv. Syftet med byggnadsminnen är att bevara och skydda vårt gemensamma historiska arv för framtida generationer.

Dådran är ett gammalt brukssamhälle som ligger mellan sjöarna Ljugarens utlopp och Avans inlopp, ungefär två mil (fågelvägen) öster om Rättvik. Bruket grundades redan år 1806 och spelade en viktig roll i regionens industriella utveckling.

Kägelbanan i Dådran är belägen i parken som tidigare tillhörde bruksherrgården. Med en åsrygg längs sjön Avan och omgiven av äldre tallar, erbjuder kägelbanan en unik och vacker miljö. Förslaget att utse kägelbanan till ett byggnadsminne har förts fram av Dådrans samfällighetsförening, som också äger fastigheten.

Vi ser kägelbanan från håll. Det är en gul huvudbyggnad med svart tak. Ut från byggnaden sträcker sig kägelbanan till höger i bild. Även den har ett svart tak. I Bakgrunden ser vi en liten sjö och bakom sjön en skogbeklädd bergskulle. Det är försommar och naturen är grön och frodig.

– Beslutet att utse kägelbanan till ett byggnadsminne baseras på dess höga kulturhistoriska värde som en del av det framväxande brukssamhället kring Dådrans järnbruk. Kägelbanan i Dådran representerar en vanligt förekommande byggnadstyp från senare delen av 1800-talet, särskilt inom herrgårdsmiljöer. Dessutom är kägelbanan ovanligt välbevarad och anses vara en av de bäst bevarade kägelbanorna i landet, säger Ulrika Jansson, antikvarie på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Vi ser kägelbanan inifrån kägelmålet. Här står vita käglor uppställa i förgrunden och i bakgrunden ser vi hur kägelbanan sträcker sig bort mot kägeluset.

Dalarnas 100:e byggnadsminne är en påminnelse om det stolta arv och den kulturella rikedom som finns i länet.

– Genom att utse kägelbanan i Dådran till ett byggnadsminne markerar vi en viktig milstolpe för Dalarnas kulturarv och betonar vikten av att bevara vårt historiska arv för kommande generationer. Byggnadsminnen spelar en central roll i att skydda och bevara vår gemensamma historia, kultur och arkitektur. Genom att bevara dessa värdefulla byggnader och miljöer kan vi ge en starkare känsla av kontinuitet och förståelse för vilka vi är och var vi kommer ifrån, säger Anna Carlsson, chef på avdelningen för miljö och samhällsplanering vid Länsstyrelsen i Dalarna.

För mer information om kägelbanan i Dådran och de detaljerade skyddsbestämmelserna, vänligen kontakta Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss