Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu är Vindpark Dalarna invigd

Helena och Birgitta kollar in i kameran. Bakom dem syns en skylt där det står vindpark Dalarna och vindsnurror. 

Dalarnas landshövding Helena Höij och Birgitta Sacrédeus, regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Dalarna under invigningen.

Under dagen samlades runt 100 personer, många av länets kommunpolitiker, näringslivs- och samhällsbyggnadschefer samt representanter från näringslivet, i Vindpark Dalarna. Där invigde landshövding Helena Höij och Birgitta Sacrédeus, regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Dalarna den nya besöksparken.

Landshövding Helena Höij klippte bandet till besöksparken, i sitt inledande tal sa hon;

Jag är glad över att idag kunna inviga Sveriges första besökspark för vindkraft! Vindparken gör det möjligt att uppleva vindkraft på nära håll, få kunskap om vindkraft, ta del av information om regionens framtida energibehov och få veta lite om hur processen kring en vindkraftsetablering går till, med mera. Jag hoppas att många ska hitta hit och att parken kan bidra till kunskap och dialog för att få hela samhället delaktigt i det omställningsarbete, den gröna omställning vi tillsammans står inför.

Parken ska möjliggöra att skapa en egen bild av vindkraft

Parken är belägen i Vindpark Riskebo och är ett initiativ mellan Länsstyrelsen Dalarna, Region Dalarna samt DalaVind, SR Energy, Borlänge Energi, Dala Energi, Falu Energi & Vatten och Hedemora Energi. Syftet med vindparken är att sprida kunskap om energiomställningen och vindkraftens del i denna. Dalarna har ett mål om att bli självförsörjande på energi till 2045 och vindkraft spelar en avgörande roll för att nå klimatmålen och möta det ökande elbehovet. Men vindkraften påverkar också landskap, kultur, natur och människor på olika sätt. Parken vill möjliggöra för boende och besökare i Dalarna att göra sig en egen bild av dess påverkan och betydelse för länet. Parken är obemannad men öppen för allmänheten att besöka vår, sommar och höst.

Vindpark Dalarna - Upplev vindkraft på nära håll Länk till annan webbplats.

Landskapsbild över vindparken. Det syns informationsskyltar, skog och vindsnurror. 

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen får sina uppdrag av regering, riksdag och andra statliga myndigheter. Arbetet med energiomställning är ett av många områden som görs med utgångspunkt från Regeringens regleringsbrev och länsstyrelseinstruktioner. Länsstyrelsen har ett tydligt uppdrag för att arbeta sektorsövergripande och samordna olika samhällsintressen och statliga intressen. Vindkraft är ett sådant område där olika samhällsintressen kan stå emot varandra och där dialog mellan alla aktörer i länet behövs för att komma fram i utvecklingen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss