Aktuella vädervarningar i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny regional vattenförsörjningsplan ska bidra till skydd av Dalarnas grundvattenresurser och dricksvattenförsörjning

Vi ser miljöhandläggare Malin Örne stå under ett träd. Hon tittar in i kameran, i ena handen håller hon ett glas vatten, i den andra handen håller hon ett exemplar av den regionala vattenförsörjningsplanen.

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län

Länsstyrelsen i Dalarnas län har tagit fram en ny regional vattenförsörjningsplan för att öka skyddet av viktiga grundvattenresurser för nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning. Planen kommer att fungera som ett planeringsverktyg för regioner, myndigheter, kommuner och verksamhetsutövare.

– I planen synliggörs de grundvattenresurser som används för dricksvattenförsörjning och markerar hänsynstagande som måste göras vid nuvarande och framtida markanvändning. Det gör det lättare att skydda dessa resurser och säkerställa tillgången till rent dricksvatten, säger Malin Örne, miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Planen ger också en översikt av nuläget för vattenförsörjningen i länet. Utifrån de vattenuttag som Länsstyrelsen har kännedom om går den största användningen av vattenuttag i Dalarna till industrin, följt av snötillverkning och dricksvattenförsörjning. Endast en liten andel används för bevattning.

– Fördelningen av dricksvattenförsörjningen i Dalarnas län är att ungefär 80 procent får sitt vatten från kommunal eller allmän försörjning, medan cirka 20 procent har enskilda brunnar. Av den allmänna/kommunala dricksvattenförsörjningen utgör cirka 98 procent grundvatten och de större uttagen i länet görs ur sand- och grusförekomster, berättar Malin.

Planen tar även upp hot och risker för vattenförsörjningen i länet. Klimatförändringar, inklusive extrema regn och översvämningar samt perioder av torka, utgör potentiella hot.

– Dalarnas län har en låg till måttlig risk för vattenbrist, fortsätter Malin. Det är framför den enskilda vattenförsörjningen som påverkas av torka och minskande brunnsvatten då de oftast är beroende av små grundvattenmagasin med begränsad kapacitet.

I ljuset av det allvarliga säkerhetspolitiska läget i Sverige, med ett aggressivt Ryssland i vårt närområde, är det viktigt att säkerställa dricksvattenförsörjningen vid eventuella kriser eller i värsta fall krig. Länsstyrelsen i Dalarnas län kommer att erbjuda samtliga kommuner att delta i en utbildning under hösten 2023, där fokus ligger på dricksvattenförsörjning och prioritering av nödvatten i kris- och krigssituationer.

– I den kommande utvecklingen av planen kommer vi att analysera vilka vattenresurser som är mest utsatta för torka och översvämningar samt bedöma tillgängligheten av grundvatten för framtida behov. Sedan ska vi tillsammans med regionen, kommunerna och VA-huvudmännen arbeta fram en gemensam handlingsplan, för att möta de behov som vi ser, säger Malin Örne.

Ta del av planen i sin helhet: Regional vattenförsörjningsplan, Dalarnas län

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss