Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Arbetet mot narkotika på krogen behöver stärkas

Närbild på barstolar i barmiljö. 

Det finns en oro kring narkotikasituationen i krogmiljön i Dalarna. Det visar den kartläggning som har tagits fram på uppdrag av sju länsstyrelser i samverkan med länens kommuner, polisen och krögare. En majoritet av de kroganställda har sett narkotikapåverkade gäster på krogen det senaste året och användningen har en negativ inverkan på både arbetsmiljö och trygghet.

Narkotika orsakar stora hälsoproblem och förekommer frekvent i nöjeslivet, inklusive i krogmiljön. Länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Värmland, Västmanland, Örebro och Östergötland har anlitat kompetenscentrumet STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) som under 2022 genomförde en kartläggning av narkotika i krogmiljön. Syftet med studien var att undersöka hur nyckelaktörer som krogpersonal, ordningsvakter, poliser och kommunala handläggare uppfattar situationen och vilka förutsättningar som finns för att utveckla det förebyggande arbetet.

Narkotika i krogmiljö – ett stort problem

I studien framkom att både krogpersonal, kommunanställda och poliser upplever att narkotika i krogmiljön är ett omfattande problem. Närmare 70 procent av krogpersonalen rapporterar att de under senaste året sett narkotikapåverkade gäster på krogen i den stad/på den ort de arbetar. Flertalet upplever att narkotikaanvändning har en negativ påverkan på arbetsmiljö och trygghet.

Det finns en vilja att arbeta förebyggande mot narkotika i krogmiljö. För att minska narkotika på krogen lyfter krogpersonalen bland annat vikten av kompetenshöjning, förbättrad samverkan, ökad kontroll och policyarbete. Det är till exempel viktigt att tydliggöra krogens drogpolicy både mot personal och gäster.

Den här studien är viktig ur flera perspektiv, säger Erik Engberg, tillsynshandläggare, Länsstyrelsen i Dalarnas län. Inte minst eftersom den är först i Sverige med att inkludera både stora och små kommuner. I det förebyggande arbetet är det viktigt att veta hur narkotikasituationen ser ut på krogen och vilka förutsättningar som finns för att göra något åt det.

Mer resurser till det narkotikaförebyggande arbetet

En majoritet av de kommunanställda efterfrågar mer samverkan med andra kommuner och 82 procent anser att det inte läggs tillräckligt med tid inom kommunen på ANDTS-frågor generellt. (ANDTS är en förkortning för alkohol, narkotika, doping, tobak och spel). Förslag som framkom handlar till exempel om att polis och kommun bör avsätta tillräckliga resurser för förebyggande arbete i krogmiljön och att arbetet med att minska tillgång på och tillgänglighet till narkotika i samhället i stort bör intensifieras.

I Dalarna finns ett stort intresse bland flera kommuner av att stärka det narkotikaförebyggande arbetet i krogmiljön. Både länsstyrelsen och polisen är också beredda att gå in med ytterligare resurser för att stödja kommuner och krögare i det fortsatta arbetet. Exakt vad det fortsatta arbetet kommer innebära behöver vi nu diskutera vidare tillsammans med alla berörda aktörer i länet, säger Hanna Lundgren, ANDTS-samordnare, Länsstyrelsen i Dalarnas län.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss