Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så kan arbetet med kulturmiljön stötta demokratin

Exemplar av skriften Kulturmiljö är demokrati.

Sveriges 21 länsstyrelser har tillsammans tagit fram skriften ”Kulturmiljö är demokrati” om hur landets kulturmiljöarbete är del av demokratiska processer. Den riktar sig till alla som är intresserade av vår kulturmiljö.

Skriften innehåller exempel på olika former av bred delaktighet i historiska miljöer – allt från skolprojekt i södra Ölands världsarv till flytten av Kirunas kulturbyggnader – och har tagits fram av länsstyrelsernas kulturmiljöfunktioner.

Den lyfter fram hur länsstyrelsen samverkar med andra för att främja kulturarvets möjligheter som demokratisk kraft. Vi hoppas att den ska inspirera alla som är intresserade av kulturhistoriska platser, också politiker och tjänstemän som arbetar med vår kulturmiljö, säger Roger Edenmo, länsantikvarie vid Länsstyrelsen Uppsala län.

"I Dalarna finns ett stort engagemang för vårt kulturarv. Det är viktigt för att vi ska få perspektiv på vår samtid och för vår samhörighet. Vi speglar vår tid i historiska förhållanden och ser både samband och skillnader, det bekanta och det främmande. Vi ser också tydligt ojämlika och orättvisa förhållanden långt ifrån vår tids demokratiska processer. Det är därför en rättighet för oss alla att få ta del av vårt kulturarv. Dalarnas bidrag i denna skrift är herrgårdsparken i Kloster. Det var en gång en sluten värd för den mäktige brukspatronen i Bergslagen, hans familj och närmaste krets, som nu restaurerats och öppnats upp för oss alla", säger Fredrik Sandberg länsantikvarie vid Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Skriften finns i både tryckt och digital form och har levererats till bland annat Kulturdepartementet och Riksantikvarieämbetet. Den kommer också att distribueras till politiker samt lokala, regionala och nationella myndigheter. Länsstyrelsen planerar att ta fram informationsskrifter med andra teman.

Kulturmiljö är demokrati Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kloster, naturreservat och herrgårdsparken

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss