Aktuella vädervarningar i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ett Dalarna fritt från våld – nu lanseras den länsövergripande strategin

Rusmira och Soledad står tillsammans och kollar in i kameran. De ler. 

Nu lanseras den nya länsstrategin ”Ett Dalarna fritt från våld”. Strategin är framtagen för att främja ett samordnat, långsiktigt och effektivt arbete för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Bakom strategin står flertalet aktörer i Dalarna. Visionen är att alla invånare i Dalarna ska ha samma rätt och möjlighet till ett liv fritt från våld och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem som kränker och begränsar kvinnors grundläggande fri- och rättigheter. Tusentals flickor och kvinnor i Sverige utsätts varje år för trakasserier, våld och sexualbrott. Under 2022 fick polisen i Dalarna in 1136 anmälningar gällande våld mot kvinnor i länet. Våldet orsakar stort lidande och ger ofta livslånga konsekvenser.

Ett liv fritt från våld borde vara en självklarhet. Samhällets aktörer behöver agera och växla upp arbetet mot alla former av mäns våld mot kvinnor. Vi ser nu fram emot det gemensamma arbetet att omsätta strategins målsättningar i handling, säger Soledad Alarcon Helling, utvecklingsledare mäns våld mot kvinnor.

En länsövergripande strategi

För att främja arbetet för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor har Länsstyrelsen i Dalarnas län tillsammans med polisen i Dalarna, åklagarkammaren i Falun, Region Dalarna och länets kommuner, tagit fram den länsövergripande strategi som ska gälla under åren 2023-2028.

Att vi arbetar tillsammans med dessa frågor är en avgörande framgångsfaktor. Därför är det glädjande att så många aktörer vill ställa sig bakom strategin och att vi nu har en gemensam strategi att arbeta kring - tillsammans kan vi skapa ett Dalarna fritt från våld, säger Rusmira Pérez Dervisic, strateg, mäns våld mot kvinnor, på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Länsstrategin består av fyra mål. Målen är uppsatta för att aktörer i Dalarna ska kunna möta de komplexa samhällsutmaningar som mäns våld mot kvinnor innebär. Aktörerna behöver kraftsamla och tillsammans hantera brister och ta fram sektorsövergripande lösningar.

Strategi: Ett Dalarna fritt från våld Länk till annan webbplats.

Mäns våld mot kvinnor, om Länsstyrelsens arbete

 

Framsidan till länsstrategin "Ett Dalarna fritt från våld"

Den nya strategin är lanserad.

Konferens: Ett Dalarna fritt från våld

Den 22 september arrangeras en länskonferens för att påbörja utrullningen av strategin i länet. Under konferensen deltar bland annat Helena Höij, landshövding, Mats Nilsson, ordförande i Dalarnas kommunförbund och Paulina Brandberg, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsministern.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss