Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så mår Världsarvet Falun – ny rapport till Unesco

Fredrik Sandberg, en man med grått hår och blå skjorta, står på stora torget i Falun och håller i den rapport som skickats in till Unesco. Det är en strålande vacker dag med klarblå himmel.

Fredrik Sandberg Från Länsstyrelsen är site manager för Världsarvet i Falun. Här står han på stora torget i Falun som är en viktig del av världsarvet. Foto: Länsstyrelsen

Utvecklad besöksnäring och bra samverkan mellan berörda aktörer, det står på plussidan när Världsarvet Falun nu för första gången på sex år rapporterar sin status till Unesco. Medan brandskydd, hantering av miljöfarliga ämnen och tillsynen av världsarvets unika värden är områden som behöver förbättras.

Unesco (Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur) följer upp tillståndet för världsarven runt om i världen i en periodisk rapportering som genomförs vart sjätte år. Nu har turen kommit till Europa och Världsarvet Falun.

En man och en kvinna står i bakgrunden och berättar något för två män som står i bildens förgrund. Vi ser bara ryggarna på männen i förgrunden.

Christina Staberg och Fredrik Sandberg har lett arbetet med Världsarvets rapportering till Unesco. Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län

– I vårt arbete med rapporteringen kan vi konstatera att vårt världsarv är intressant för turister och besökare. Här i Falun är det lätt att komma nära autentiska miljöer. Där har vi med oss på plussidan, säger Christina Staberg, världsarvssamordnare från Falu kommun.

Samtidigt vilar världsarvet på en 1000 år gammal historia, och en viktig aspekt är att bevara världsarvets unika värden för kommande generationer.

– Vi har till exempel stora trästadsdelar och gruvområdet med flera träbyggnader. Dessutom har vi bergsmansgårdar som riskerar att drabbas hårt vid stora skogsbränder. Vi behöver jobba mer med hur vi ska förebygga bränder. Skulle olyckan vara framme behöver vi en plan för hur räddningstjänsten ska prioritera och organisera sig utifrån världsarvet, säger Fredrik Sandberg från Länsstyrelsen i Dalarnas län, som är site manager för Världsarvet Falun.

Både Christina och Fredrik tycker att Världsarvet Falun mår alldeles utmärkt. Runt världsarvet har det samlats en bred kompetens i flera viktiga samverkansorgan. Samtidigt finns det flera utvecklingsområden, som hanteringen av de miljöfarliga ämnen som gruvdriften lämnat efter sig och säkerställandet av att Världsarvet Falun fortsätter att bevara sina unika attribut samtidigt som staden Falun växer.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss