Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu har länsstyrelserna publicerat nationell överförmyndarstatistik för 2022

Länsstyrelsernas nationella logotyp

Från och med den 1 januari 2015 ska alla överförmyndare och överförmyndarnämnder lämna statistik till länsstyrelserna. Länsstyrelsen i Dalarnas län har uppdraget att presentera statistiken på riksnivå.

I materialet som nu finns publicerat för 2022 presenteras:

 • Antalet tjänster i årsarbetstid hos överförmyndaren.
 • Antalet ställföreträdarskap och ställföreträdare.
 • Fördelningen på olika kategorier av ställföreträdarskap.
 • Antalet ställföreträdaruppdrag för vilka arvode inte tas ut.
 • Det sammanlagda värdet av tillgångar och inkomster som ställföreträdarna i kommunen förvaltar åt sina huvudmän.
 • Antalet registrerade förmynderskap och i hur många av dessa det förekommer kontrollåtgärder.
 • Antalet ställföreträdare som entledigas utan att godmanskapet eller förvaltarskapet samtidigt upphör.
 • Antalet godmanskap eller förvaltarskap som upphör på grund av att det saknas ställföreträdare och en ny inte kan utses.
 • Överförmyndarens totalkostnad per ställföreträdarskap respektive kommuninvånare.
 • Uppgift om totalkostnaden för ställföreträdarnas arvode och fördelningen av kostnaden mellan enskilda och kommunen.
 • Antalet redovisningshandlingar som överförmyndaren har granskat och hur många av dem som varit utan anmärkning.

Här kan du ta del av statistiken samlad på både lokal och nationell nivå:

Överförmyndarstatistik Länk till annan webbplats.

Statistiken kan sorteras på såväl kommunnivå som på årtal. Det framgår också vilka kommuner som eventuellt inte rapporterat in uppgifterna.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss