Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kartläggning ska visa var vindkraft kan byggas i Dalarna

Vindkraftsnurror mot en klarblå himmel. 

Foto: Joakim Lagercrantz

Vilka förutsättningar finns för att bygga ut vindkraften i Dalarna? Det ska Länsstyrelsen i Dalarnas län nu kartlägga på uppdrag av Energimyndigheten. Som en första del av arbetet finns nu en rapport som beskriver den rådande situationen för vindkraft och dess bidrag till energiförsörjningen i länet.

Kartläggningen är en del av ett pilotprojekt som Länsstyrelserna i Dalarnas och i Värmlands län, på uppdrag av Energimyndigheten ska ta fram ett kartmaterial med områden som kan ha förutsättningar för vindkraftsetablering utifrån ett statligt perspektiv.

Nulägesbeskrivning om vindkraften i Dalarna

Som ett första steg i genomförandet har projektet tagit fram en nulägesbeskrivning om vindkraften i länet. Rapportens syfte är att bidra till förståelse för vindkraftens möjligheter och utmaningar och utgöra en gemensam kunskapsgrund internt på länsstyrelsen, för kommuner och externa aktörer inför det kommande gemensamma analysarbetet.

Flera utmaningar för mer vindkraft i Dalarna

Rapporten konstaterar att Dalarna redan har kommit halvvägs när det gäller att producera den el från vindkraft som kommer att behövas för att täcka länets elbehov 2045 enligt de scenarier som har tagits fram. Länet har många goda vindlägen och det finns en uttalad ambition bland länets aktörer att bli självförsörjande på energi till 2045. Enligt rapporten är en utbyggnad av vindkraft viktig för länets utveckling men det finns utmaningar som behöver lösas; landskapspåverkan, upplevelsevärden och nätanslutning är några av dessa. Samplanering med Försvarsmakten vars lågflygningsområden täcker halva länets yta ett annat.

Ambitionen är att kunna starta en dialogprocess utifrån ett första utkast under hösten 2023.

Ta del av rapporten och följ arbetet med den regionala analysen här

Rapporten på Energiinteligent Dalarnas webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss