Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skyddsjakt och fälld varg i Falun

Dalarnas landskapsvapen och svart text med LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Länsstyrelsen beslutade tidigare idag om skyddsjakt efter en varg som rört sig i området nordost om Falun, bland annat på Lugnet. Vargen uppvisade ett oönskat beteende då den sökt sig till bebyggelse där människor rör sig frekvent. Länsstyrelsen gjorde bedömningen att om vargen tillåts vänja sig vid att vistas i området är sannolikheten stor att den kan komma att orsaka allvarlig skada mot människor och tama djur. Därför fattades beslut om skyddsjakt.

Vid kl. 15.30 fälldes vargen av utsett jaktlag. Den befann sig då inom skjutfältsområdet i Falun.

– Det var goda spårförhållanden, därför kunde jägarna snabbt lokalisera vargen, säger Caroline Dickson, chef för enheten för vilt på Länsstyrelsen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss