Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förbjudet att vistas vid vissa bergsbranter i länet

Skylt som annonserar tillträdesförbud

En skylt som visar att det är tillträdesförbud. Foto: Thomas Jågas

Nu börjar häckningsperioden för flera hotade fåglar. Därför fattar Länsstyrelsen i Dalarnas län beslut om tillträdesförbud vid vissa bergsbranter i länet. Mänsklig störning är ett av de största hoten mot lyckad häckning och förbudet är till för att häckningen ska bli lyckad. Förbudet gäller från början av mars fram tills slutet av juli, beroende på vilket naturreservat det handlar om.

I de reservat där det råder tillträdesförbud finns det informationsskyltar vid platsen. Det finns också information på respektive reservats sida på vår webbplats. Tillträdesförbudet gäller till exempel omkring branterna vid naturreservaten Bispbergs klack i Säter och Våckelberget i Falun. Vid naturreservatet Tvärstupet i Borlänge gäller förbudet i hela området. Uppe på branten vid Bispbergs klack förtydligar Länsstyrelsen också förbudet varje år med avspärrningsband som besökare inte får passera, detta så man ska kunna besöka området men ändå hålla sig på avstånd.

Problem tidigare år – vissa respekterar inte förbudet

Tidigare år har Länsstyrelsen uppmärksammat att tillträdesförbudet inte följs då personer har varit på platser där man inte får vara. När Länsstyrelsen upptäcker att någon bryter mot förbudet så gör vi en polisanmälan.

Trots att vi sätter upp både avspärrningsband och förbudsskyltar finns det besökare som går bakom avspärrningarna. Det är viktigt att avspärrningarna respekteras. De fåglar det handlar om är mycket störningskänsliga och lämnar boet om någon kommer för nära. Då är det risk för att äggen kallnar och häckningen misslyckas, säger Anki Alfredéen, naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss