Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen uppmärksammar internationella kvinnodagen

Ellinor Snickars, Charlotta Kåks Röshammar, Najma Abubakar, Tamara
Zuljevic och Helena Höij kollar in i kameran och ler. 

Ellinor Snickars, Charlotta Kåks Röshammar, Najma Abubakar, Tamara Zuljevic och Helena Höij. Foto: Daniel Fält.

Idag har vi uppmärksammat internationella kvinnodagen med en konferens där syftet var att belysa hur det ligger till med jämställdheten i Dalarna. Landshövding Helena Höij inledde konferensen och deltagarna fick också lyssna till en intervju med Tamara Zuljevic och Najma Abubakar som berättade om hur de etablerat sig på arbetsmarknaden och startat om sina liv i Dalarna.

Konferensen är en del av arbetet inom "FAS för Social hållbarhet" och den första för i år, under året kommer det arrangeras fyra konferenser med olika teman inom området.

Landshövding Helena Höij inledde konferensen, under sin inledning sa hon bland annat:

Den internationella kvinnodagen handlar inte bara om att belysa det förtryck och de orättvisor som kvinnor över hela världen utsätts för. Den internationella kvinnodagen firas över hela världen också för att lyfta fram vanliga kvinnor som har skapat historia: kvinnors kamp i århundraden för att få delta i samhället på samma villkor som män. Kvinnors kamp för att skapat sig nya liv.

Kvinnor som startat om i Dalarna

Länsstyrelsen har fått i regeringsuppdrag att ta fram nya länsstrategier för jämställdhet under året. De tre fokusområden som skrivs fram är Ekonomisk jämställdhet, Utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden samt Jämställdhetsintegrering inom civil beredskap. Med avstamp i det andra fokusområdet fick deltagarna lyssna till journalisten och författaren Charlotta Kåks Röshammar som intervjuat och skrivit en bok om utrikesfödda kvinnors etablering på den svenska arbetsmarknaden, närmare bestämt i Dalarna. Under dagen intervjuades Tamara Zuljevic och Najma Abubakar som båda flyttat till Dalarna och startat om sina liv. De berättade om hur de som utrikesfödda kvinnor har startat nya liv i Dalarna med familj och arbeten. 

På gång i Dalarna

Konferensen avslutades med att representanter från Länsstyrelsen berättade om det arbete som är på gång inom området i Dalarna. Bland annat: Länsstrategin ”Ett Dalarna fritt från våld”, resurscentra mot hedersrelaterat våld och länsstyrelsernas nya regeringsuppdrag.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss