Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Upphandlingsdialog Dalarna fortsätter i ny form

Människor sitter runt ett mötesbord. 

Foto: Mostphotos

Projektet Upphandlingsdialog Dalarna (UDD) har nyligen avslutats, men parterna bakom satsningen är överens om arbetet ska leva vidare. Vid UDD's välbesökta jubileumskonferens i Tällberg den 16–17 februari beslutades att från och med maj 2023 fortsätter arbetet.

Arbetet kommer att fortsätta med stöd från Dalarnas kommunförbund, Region Dalarna och Länsstyrelsen. Ansvaret för att driva arbetet flyttas till Dalarnas upphandlingsnätverk, som består av upphandlingsansvariga i Dalarnas kommuner regionen och Länsstyrelsen. Uppdraget är fastslaget men det direkta innehållet är inte spikat och inte heller vilken organisation som blir huvudman.

UDD – en lyckad satsning

Samverkansformen Upphandlingsdialog Dalarna med de olika organisationerna som ingått är unik i landet. Under drygt 10 år har deltagarna i projektet arbetat för att fler företag ska delta i den offentliga affären och att skapa förståelse för att offentlig upphandling kan bidra till regional tillväxt. Under de senaste fyra åren har cirka 2000 tjänstepersoner och politiker vidareutbildats, cirka 500 företagare har deltagit i anbudskurser och ett 80-tal har fått individuellt stöd.

Flera Dalamodeller har tagits fram, exempelvis kring direktupphandling, tidig dialog, miljö- och sociala krav i upphandlingar. Det känns väldigt bra att arbetet med att skapa bättre förutsättningar för offentlig upphandling fortsätter, säger Kerstin Angberg- Morgården, processledare för UDD.

UDD's huvudsakliga syfte har alltid varit att göra den offentliga affären enklare och tydligare, och på senare år också öka förståelsen kring den offentliga upphandlingens strategiska möjligheter för att nå samhälleliga mål.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss