Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vi söker representanter till nybildat krisnätverk för civilsamhällesaktörer

Foto: Hanna Busing för Unsplash

Frivilliga individer är viktiga för Sveriges krisberedskap och det civila försvaret. De stöder vid kriser och större olyckor, ibland spontant, ibland som del av en frivilligorganisation. Nu vill Länsstyrelsen stärka samarbetet med de frivilliga krafter som finns i länet. Myndigheten har därför startat ett krisnätverk för civilsamhällesaktörer och söker representanter från idéburna organisationer, civilsamhällesaktörer och sociala företag.

– Vår ambition är att öka Dalarnas motståndskraft och uthållighet vid kris och krig genom att höja förmågan att mobilisera och nyttja alla de frivilliga resurser som finns i länet, säger Daniel Fält kriskommunikatör vid Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Utöver målsättningen att mobilisera de frivilliga krafterna i Dalarna hoppas Länsstyrelsen att initiativet ska ge utsatta grupper en tydligare röst i krishanteringssystemet.

– Många av de civilsamhällesaktörer som verkar i länet träffar eller representerar utsatta grupper. Det kan till exempel handla om: barn, äldre, människor med olika funktionsvariationer, personer som lever i ekonomisk utsatthet, med flera. Genom att knyta de här organisationerna närmare länets krishanteringsaktörer tror vi att utsattas gruppers behov blir tydligare och lättare att möta, säger Patric Samuelsson, Strateg inom rättighets- och integrationsfrågor på Länsstyrelsen.

Myndigheten hoppas på ett stort gensvar från länets aktörer.

– Vi har haft ett första samtal med några av de civilsamhällesaktörer som finns i länet och de har varit mycket positiva till initiativet. Samtidigt vill vi säkerställa att vi får en bred förankring i nätverket och det är därför som vi går ut med att vi söker fler representanter från ideella organisationer i Dalarna, säger Daniel Fält.

Målgrupp

Till det nybildade krisnätverket för civilsamhällesaktörer söker Länsstyrelsen representanter som kommer från idéburna organisationer, civilsamhällesaktörer eller sociala företag. Kravet är att:

  • Organisationen ska ha en formaliserad struktur tillexempel: ideella föreningar, registrerade trossamfund, stiftelser, ekonomiska föreningar, aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning samt samfälligheter och samfällighetsföreningar.
  • Organisationen har en regional förankring i Dalarna.
  • Syftet med organisationen ska vara att bidra till uppfyllandet av ett eller flera samhällsnyttiga mål.
  • Organisationen ska bedriva sin verksamhet på demokratisk grund och respektera grundläggande mänskliga rättigheter så som de beskrivs i FN:s artiklar om mänskliga rättigheter.

Vad det innebär att ingå i nätverket

Deltagarna i nätverket förväntas löpande delta på:

  • Nätverksträffar två till fyra gånger per år.
  • Regionala konferenser inom krisberedskap och civilt försvar.
  • Regionala övningar inom krisberedskap och civilt försvar.

Vid händelse av kris eller krig kommer nätverket aktiveras för att bidra till samordning av frivilliga insatser och lämna underlag till regionala lägesbilder.

Anmäl intresse

Klicka på länken nedan för att anmäla din organisations intresse (vi söker kontakt med organisationer, inte enskilda individer) för att delta i Dalarnas krisnätverk för civilsamhällesaktörer. Vi behöver din intresseanmälan senast den 31 mars.

Lämna intresseanmälan här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss