Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mindre pengar till naturvårdsarbetet i länet

Närbilf på tallar, i bakrynden är det en vacker vy över sjöar och skog

Länsstyrelsen har i år fått halverat anslag för att finansiera arbetet med naturvård i länet. Det kommer att få konsekvenser som påverkar bland annat arbetet i Dalarnas naturreservat, handläggningstider och kommer att innebära minskade möjligheter att följa upp allmänhetens rapportering av observationer samt egen inventering av rovdjur.

I Dalarna finns idag cirka 320 naturreservat där Länsstyrelsen ansvarar för skötsel och underhåll. Att Länsstyrelsen nu har fått mindre pengar gör bland annat att arbetet med skötsel i reservaten nu behöver minskas, något som kommer påverka besökarna.

Den minskade budgeten innebär bland annat att vi inte kan fortsätta sköta om våra anläggningar på den nivå som vi brukar. Det kommer exempelvis att märkas på skyltning, leder och rastplatser. Vi har de senaste åren sett ett ökat intresse för friluftsliv och att vistas i naturen. Därför vill vi redan nu vill informera våra besökare om att de tyvärr inte kan förvänta sig att underhållet av naturreservaten hålls på samma nivå som tidigare, säger Björn Forsberg, avdelningschef vid avdelningen för naturvård.

Minskad bevakning av rovdjuren i länet

Den minskade budgeten påverkar även Länsstyrelsens arbete med viltförvaltningen i länet. En konsekvens kan bli färre inventeringsinsatser eftersom det inte kommer finnas tillräckligt med resurser för att följa upp de rapporter som allmänheten skickar in.

Tillstånd och samråd kommer ta längre tid

Länsstyrelsen hanterar en stor mängd ärenden inom naturområdet, exempelvis skyddsjakt, artskydd, tillsyn samt dispenser och tillstånd i enlighet med miljöbalken. Handläggare som arbetar med naturvård är även involverade i processer som rör exploateringar i samband med bland annat industrianläggningar, gruvetableringar, vindkraft och utbyggnad av skiddestinationer.

Med mindre resurser kan Länsstyrelsens handläggningstider komma att öka inom dessa områden.

Så finansieras Länsstyrelsens arbete med naturvård

Det är Regeringen som sätter budgeten för Naturvårdsverket. Naturvårdsverket fördelar sedan pengar till länsstyrelserna.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss