Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

300 personer deltog på Länsstyrelsens föreläsningar under uppmärksamhetsveckan

Tre kvinnor står i grupp och kollar in i kameran. Deras miner är allvarliga. 

Arrangörerna bakom Länsstyrelsens föreläsningar under uppmärksamhetsveckan. Från vänster: Rusmira Perez Dervisic, Valentina Söderberg och Hanna Lundgren.

Förra veckan var det årets uppmärksamhetsvecka ”Du spelar roll – du är inte ensam”. Uppmärksamhetsveckan handlar om att se barnen som har det krångligt i sin familj, barnen som kanske inte kan eller vågar berätta. Det kan handla om missbruk, våld eller psykisk ohälsa. Under veckan arrangerade Länsstyrelsen sex föreläsningar där ungefär 300 yrkesverksamma deltog.

Fler barn ska få stöd

Uppmärksamhetsveckan är en årligt återkommande vecka där fokus riktas mot barn som av olika anledningar far illa. Målet med veckan är att sprida kunskap och i förlängningen få fler barn och unga att känna att de inte är ensamma, att det inte är deras ansvar och att det finns stöd och hjälp som de och familjerna har rätt till.

Under veckan lyfts flera tuffa ämnen, vi pratar om barn som far illa på grund av till exempel missbruk eller våld i hemmet och hedersrelaterat våld och förtryck. Genom att höja kunskapen bland oss som arbetar med frågorna ökar vi möjligheten till att fler barn uppmärksammas och får det stöd dom har rätt till. Inget barn ska behöva kämpa ensamt, säger Hanna Lundgren, ANDTS-samordnare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Uppmärksamhetsveckan som helhet arrangeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län tillsammans med Falu kommun, Rädda barnen, Svenska kyrkan och Folkuniversitet.

Tre dagar med olika fokus

Under tisdagen var fokus ”Barn och våld i nära relationer”. Under dagen föreläste Rebecca Lagh, advokat, om brott mot barn och efterföljande processer. Hon lyfte bland annat att barnets bästa ska alltid vara i första rummet när beslut om vårdnad, boende och umgänge fattas och de svårigheterna som kan uppkomma i de brottmål där föräldrarna brister i sin omsorgsförmåga.

Under onsdagen var fokus ”Barn i missbruksmiljö” där deltagarna fick lyssna på föreläsningar av representanter från BRIS, Socialstyrelsen och Junis. Bland annat lyftes en ny studie från Folkhälsomyndigheten där man konstaterar att utsatthet ger allvarliga konsekvenser för barn och att barn som växer upp i en utsatt miljö löper större risk för att själva utveckla ett eget missbruk. Ungefär 1 av 5 barn i Sverige växer upp med minst en förälder som dricker för mycket och samhället stöd når endast ungefär 2% av dessa barn. Ett medskick från dagen var att: vi alla kan spela en viktig roll, små saker kan göra stor skillnad för dessa barn. Våga se, våga fråga och visa att du finns där!

Torsdagens fokus var ”Barn och hedersrelaterat våld och förtyck” och deltagarna fick då lyssna till Issis Melin och Petra Blom från Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Föreläsarna lyfte att alltför många barn växer upp i ett hem där de känner att deras möjligheter att välja och styra sina egna liv begränsas. Barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning är specifika uttryck för hedersrelaterat våld. Hedern är knuten till kollektivet, det vill säga att personer även utanför familjen kan utöva våldet. Det räcker oftast med ett rykte för att familjen ska förlora sin heder. Förövarna uppmuntras till att utöva våld. Två viktiga frågor att ställa till den som du tror kan vara utsatt för hedersrelaterat våld: - Vad är det du vill göra som du inte får? - Vad är det du gör som du inte vill?

Litet barn står med ryggen mot bilden. I handen håller barnet ett litet gosedjur. 

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss