Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bidrag för insatser inom integration och social hållbarhet

Ett snöigt landskap där en grupp människor promenerar.

Nu finns det medel att söka för dig som ordnar insatser riktade till asylsökande, nyanlända, ensamkommande barn och skyddsbehövande som berörs av massflyktsdirektivet. Sista dagen att söka är den 24 mars 2023.

Utlysningen för samtliga medel är öppen från den 15 februari till den 24 mars 2023. Dalarna har totalt fått 4 559 516 kronor att fördela i 2023 års utlysning av bidragen, TIA, §37 och §37a. Bidragen bidrar till att nya metoder kan prövas, att samverkan stärks såväl inom kommuner som mellan kommuner och i relation till aktörer inom det civila samhället.

Läs mer om bidragen på sidorna:

Tidigare insatser för asylsökande, TIA

§37: Insatser som syftar till att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och ensamkommande barn

§37a: Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Informationsträff

Den 24 februari anordnar vi en digital informationsträff där vi informerar och har dialog om utlysning av statsmedel inom integration och social hållbarhet.

Vill du veta mer om årets prioriteringar, hur du ansöker och vilka kriterier som behövs uppfyllas för att få din ansökan beviljad? Anmäl dig via vår kalender:

Kontakt

Gruppbrevlåda Integration Dalarna

Telefon 010-2250000

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss