Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stora utvecklingsmöjligheter för bioråvaror i Dalarna

Omslaget till rapporten visas mot en skogsgrön bakgrund. 

En ny rapport från länsstyrelsen visar att det finns stora utvecklingsmöjligheter för bioråvaror i länet. Dalarna skulle kunna producera stora mängder biodrivmedel och andra fossilfria produkter från spån, bark och grot (grenar och toppar) som uppstår från länets träbaserade industri. Genom att utveckla användningen av bioråvaror kan vi bidra positivt till klimatomställningen.

Den här rapporten ger oss bättre förståelse för hur vi i Dalarna kan vidareutveckla den skogliga bioekonomin. Rapporten listar tekniker som lämpar sig väl för länets förutsättningar och ger också förslag på hur länets strategiska arbete kan utvecklas. Den skogliga bioekonomin kan spela en central roll i länets energi- och klimatomställning, berättar Anders Carlborg, miljöstrateg på länsstyrelsen.

Bidrar till den gröna omställningen

För att klara den gröna omställningen kommer restprodukter från olika aktörer spela en viktig roll. Dalarna är ett län rikt på bioråvaror från skogs- och jordbruksmark. Idag nyttjas restprodukter från skogen framför allt för framställning av biobaserad energi, som värme. Men det finns bättre sätt att nyttja bioråvarorna. Genom att framställa till exempel bränsle eller nyttja fibrerna i produkter skulle man kunna få ut ännu mer nytta av restprodukterna. I Dalarnas län finns särskilt stor potential att vidareförädla sågspån, grot, bark och bioslam från pappersproduktion. Genom att utveckla samarbeten och främja nya tekniker kan redan befintliga resurser förädlas och skapa nya affärsmöjligheter samt minska klimatpåverkan.

Samverkan och ny teknik behövs

För att öka innovationen och produktutvecklingen i länet behövs mer samverkan, men också större efterfrågan och att man kan få lönsamhet i de nya teknikerna.

Det stora överskott på bland annat spån vi haft under ett antal år har nu med de ökade priserna på energi kommit att ses som en resurs i länet. Vi kommer förmodligen se stora investeringar de kommande åren i utvecklingen av nya värdekedjor med produkter som bidrar till länet klimatarbete och den gröna omställningen, avslutar Anders.

Rapporter

Nya utvecklingsmöjligheter för bioråvaran i Dalarnas län Länk till annan webbplats.

Sedan tidigare finns två rapporter publicerade:

Stor potential för bioråvaror i Dalarna

Om förstudien

Rapporten är en del av arbetet med förstudien ”Kunskapsunderlag för bioråvarans roll i energi- och klimatomställningen i Dalarna”, som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Dalarna.

Loggor för Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond samt Region Dalarna.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss