Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samernas nationaldag

Samiska flaggan mot en klarblå himel

Idag, den 6 februari, är det samernas nationaldag. Dagen firas över hela Sápmi, till minne av det första samiska landsmötet i Trondheim den 6 februari 1917. Då samlades samer från norr till söder och över nationsgränserna för att diskutera gemensamma frågor. Länsstyrelsen har hissat flaggan utanför kontoret i Falun och önskar ett stort grattis till alla samer i Dalarna och hela Sápmi!

Sápmi kallas landområdet som sträcker sig över delar av Sverige, Norge, Finland och Ryssland där samerna historiskt sett verkat och bott. Den samiska flaggan är gemensam för alla samer. Flaggans färger röd, blå, gul och grön kommer från den traditionella samiska dräkten, och cirkeln är en symbol för både solen och månen, med rött för solen och blått för månen.

I Sverige har samerna erkänts status som både urfolk och nationell minoritet. Dessutom finns ett så kallat samiskt förvaltningsområde i Sverige, som vissa kommuner med särskild koppling till det samiska språket tillhör. I Dalarna hör Älvdalens kommun till det samiska förvaltningsområdet.

Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk

För att lära dig mer om Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk rekommenderar vi webbplatsen minoritet.se.

Nationella minoriteter, webbplatsen minoritet.se Länk till annan webbplats.

För dig som vill ha fördjupning, kanske för att du kommer i kontakt med frågorna i ditt arbete, tipsar vi om webbutbildningen som Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget tagit fram.

Grundutbildning i minoritetslagstiftningen Länk till annan webbplats.

Vi vill också passa på att uppmärksamma Region Dalarnas telefonmottagning för dig med samisk bakgrund.

Telefonmottagning för personer med samisk bakgrund på Region Dalarnas webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt