Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya stöd att söka för jordbruksföretagare

En gård med flera röda hur i ett vinterlandskap

I år förnyas jordbrukspolitiken i Sverige och EU med en ny strategisk plan för jordbrukspolitiken 2023-2027. Syftet är att öka konkurrenskraften och hållbarheten i svenskt jordbruk, bidra till levande landsbygder samt underlätta för unga lantbrukare att ta över eller starta lantbruksföretag. Investeringsstöden är nu öppna för att sökas.

Den strategiska planen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik 2023 – 2027 omfattar totalt 60 miljarder kronor för Sverige. 45 miljarder är från EU och cirka 15 miljarder är svensk finansiering.

Jordbruksföretagare i länet kan få stöd för att utveckla eller investera i sina företag. Kommuner, företag, föreningar och andra organisationer kan få stöd för olika projekt eller investeringar som utvecklar landsbygden.

I Dalarna har vi många jordbruksföretagare och drivna personer som satsar för att utveckla landsbygden. Genom de här stöden stärker vi arbetet ytterligare med att öka konkurrenskraften och hållbarheten i jordbruket. Stöden syftar också till att bidra till målen i den svenska livsmedelsstrategin och att vi får mer mat från Dalarna på våra bord, säger Martin Liren, enhetschef på enheten för landsbygd och jordbrukarstöd.

Både gamla och nya stöd att söka under en tid

Vissa av de gamla stöden för jordbruksföretagare och för landsbygdsutveckling är fortfarande öppna och går att söka medel från, i de fall det finns kvar pengar. Under 2023-2025 kommer arbetet med att betala ut stöd utifrån ärenden beviljade i Landsbygdsprogrammet fortsätta men från och med 2024 kommer medel endast kunna sökas från stöden som omfattas av den nya strategiska planen.

Stöd till jordbruk och landsbygd

Mer om den strategiska planen

Strategiska planen för EU:s jordbrukspolitik på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt