Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppföljning av miljömålen

Landsväg i skogslandskap

Länsstyrelsen i Dalarnas län följer årligen upp om de nationellt beslutade miljömålen kommer att nås i länet. För Dalarnas del är det tolv miljömål som bedöms. Nu finns 2022 års uppföljning tillgänglig, uppföljningen visar att inget av de tolv miljömålen kommer nås till år 2030 med befintliga styrmedel och resurser. I uppföljningen pekar man också på områden där arbetet behöver intensifieras.

Uppföljningen

Den regionala årliga uppföljningen av miljömålen för 2022 Länk till annan webbplats.

Arbetet med miljömålen

Uppföljningen av miljömålen sker mot målår 2030 och bedömningarna baseras bland annat på provtagningar, undersökningar, indikatorer och kunskap om miljön i länet.

Länsstyrelsens arbete med miljömålen

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss